• Nowoczesna Firma
  www.nf.pl

  Portal wiedzy dla biznesu

 • Popularne artykuły
 • Ale moja firma nie przetwarza danych osobowych

  W poniższym artykule chciałabym pokazać Państwu jak często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, że przetwarzają dane osobowe i powinni je chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej Ustawą). Postaram się Państwu przytoczyć różne przykłady, które pomogą wyłonić zbiory oraz dane osobowe, których przetwarzanie nakłada na Państwa obowiązek przestrzegania Ustawy. • Towar medialny - jak sprzedać przekaz?

  Czy coś, co nazywamy „towarem” może występować w jakimkolwiek pozytywnym kontekście? A tym bardziej, jeśli na myśli mamy sferę informacyjno – intelektualną?


 • Jak właściwie zarządzać wiekiem w przedsiębiorstwie

  Pojęcie „zarządzania wiekiem” robi ostatnio karierę. Na pewno jednym z powodów jest to, że wdrożenie strategii zarządzania wiekiem stanowi kryterium dostępu przy ubieganiu się o dofinansowanie w niektórych projektach unijnych. Jak to zwykle bywa w przypadku pojęć, które nagle stają się modne, często są one używane, delikatnie mówiąc, niezbyt prawidłowo. • Pokolenie Y #8211; wyzwaniem dla HR i szansą dla firm

  Gospodarka światowa i polska znajdują się obecnie na etapie bardzo dynamicznych zmian. Dotyczą one także rynku pracy, który uległ w ostatnich latach licznym transformacjom. Działy HR muszą stawić czoło wielu nowym wyzwaniom. Jednym z kluczowych stało się „pokolenie Y”. • Contact Center z Unified Communications

  Każda firma, która chce być innowacyjna i nowoczesna, powinna reagować na potrzeby klientów. Dziś kluczem relacji klient-firma jest komunikacja oparta na informacji. Skąd klienci dowiadują się o ofercie firmy? Ze stron internetowych, poprzez bezpośrednią wizytę w punkcie usługowym, coraz częściej decydują się także na skorzystanie z usług Contact Center. • Praca w outsourcingu IT #8211; wysokooprocentowana lokata

  Praca w outsourcingu IT daje więcej możliwości rozwoju i lepsze zarobki, Często jednak wiąże się z częstymi zmianami projektów i klientów końcowych oraz większą presją. • Executive Coaching optymalną formą rozwoju menedżera w bankowości i finansach

  Coaching typu Executive, w którym Coach pracuje indywidualnie ze swoim klientem - menedżerem nad zdiagnozowanymi obszarami rozwoju (lub je razem diagnozuje stosując testy kompetencyjne) jest optymalną formą rozwoju menedżera. • Strona WWW nie działa #8211; co się stało?

  Serwis internetowy to idealne narzędzie do prowadzenia działań promocyjnych. Stosunkowo niedrogie, stwarzające ogromne możliwości, mogące pomieścić niezliczoną ilość informacji – zalet stron WWW jest wiele. Jednak, aby była skuteczna i przynosiła wymierne korzyści przedsiębiorstwu, musi działać bezawaryjnie. Jak zareagować w momencie, gdy z niewyjaśnionych przyczyn funkcjonowanie firmowego serwisu zostaje zawieszone? • Contact Cente z Unified Communications

  Każda firma, która chce być innowacyjna i nowoczesna, powinna reagować na potrzeby klientów. Dziś kluczem relacji klient-firma jest komunikacja oparta na informacji. Skąd klienci dowiadują się o ofercie firmy? Ze stron internetowych, poprzez bezpośrednią wizytę w punkcie usługowym, coraz częściej decydują się także na skorzystanie z usług Contact Center. • Kupą mości panowie

  I nie chodzi o 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. W poniedziałek wejdzie w życie Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a polscy przedsiębiorcy nie są tym faktem wcale poruszeni. Konsumenci natomiast zacierają ręce i planują zbiorowe pozwy o wielotysięczne, a może nawet wielomilionowe odszkodowania. • Dłużnicy pod pręgierz

  Rok 2010 to rewolucja na polskim rynku usług windykacyjnych. Dłużnicy zaczynają drżeć ze strachu, bo po latach względnego spokoju windykatorzy otrzymali skuteczne narzędzia i nie wahają się ich użyć. • Dobre praktyki spółek publicznych

  Dobre praktyki to zbiór zasad postępowania spółek publicznych, adresowany do spółki publicznej, jej organów – zarządu i rady nadzorczej oraz akcjonariuszy. Zagadnienie dobrych praktyk odwołuje się do pojęcia ładu korporacyjnego, które dotyczy zarządzania spółką publiczną. Ich celem jest propagowanie określonego modelu ładu korporacyjnego oraz podnoszenie standardów postępowania spółek, prowadzące do większej przejrzystości informacyjnej, zapewnienia lepszej jakości w komunikowaniu się z inwestorami oraz wzmocnienia praw akcjonariuszy spółek.


 • Wizerunek Krakowa pod ochroną - czyli jak rozprawić sie z czarnym PR

  Co może zrobić miasto, jeśli na łamach magazynu pokładowego jednego z największych przewoźników lotniczych, prezentowane jest jako pijacki raj, w którym jedyną atrakcją czekającą na turystów jest picie wódki? Jak chronić dobre imię Krakowa i wizerunek - kulturalnej stolicy Polski, uznanej przez Polaków za drugie - po kościele katolickim - dobro narodowe (badanie GoodBrand&Company 2009)? • Sztuka żebrania a psychologia sprzedaży

  Jeżeli temat tego artykułu wydał ci się kontrowersyjny to bardzo dobrze, gdyż znaczy to, że dowiesz się czegoś ciekawego, na co Twój umysł powinien być już przygotowany. Żebractwo jest sztuką. Jest sztuką, której można się nauczyć. • Jakie dokumenty musi posiadać przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe

  W niniejszym artykule chciałbym przybliżyć Czytelnikom wymogi jakie nakłada na przedsiębiorców ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej jako UODO) w zakresie dokumentacji jaką musi posiadać praktycznie każda firma działająca w Polsce. Wystarczy bowiem, że przedsiębiorca przetwarza dane osobowe osób fizycznych, a od razu pojawia się konieczność spełnienia szeregu obowiązków jakie nakłada na nich UODO - mówi Michał Sztąberek (iSecure).


 • Nasza-Klasa się zmienia czy pamięta o użytkownikach?

  Nasza-Klasa w końcu postanowiła wprowadzić poważne zmiany na swoim serwisie. Począwszy od gruntownej zmiany logo i nazwy, aż po kontrowersyjne zmiany dotyczące regulaminu. Jak zwykle wszelkie zmiany są przyjmowane przez użytkowników z pewną niechęcią… Jak temu spróbować zaradzić? • Zmieniające się oblicze europejskiego prawa konkurencji: reforma czy rewolucja?

  Jak rozpoznać, czy planowana strategia dystrybucyjna, również dystrybucja poprzez internet nie narazi firmy na zarzut naruszenia przepisów antymonopolowych, a w konsekwencji również do nałożenia kary pieniężnej sięgającej do 10% przychodów? Czy producent może dowolnie kształtować swój system dystrybucji? Od 1 czerwca 2010 roku zaczęły obowiązywać zmienione unijne przepisy dotyczące porozumień wertykalnych (Rozporządzenie Komisji 330/2010). • Drogowskaz sprzedaży czyli jak wyszkolić skutecznych handlowców

  Szkolenia sprzedażowe - kiedy wpisuję taką frazę w Google, otrzymuję 141.000 trafień. Czy z tego faktu wypływa wniosek, że szkolić każdy może? Czy każdy trener i nie-trener może poprowadzić szkolenie ze sprzedaży i to niezależnie, czy to jest sprzedaż w ramach MLM, czy sprzedaż b2b, czy sprzedaż jogurtów w hipermarkecie? • Z wolnym zawodem po kredyt

  Osoby wykonujące wolny zawód jeszcze do niedawna cieszyły się preferencyjnym traktowaniem w kwestii przyznawania kredytów. Chociaż banki zaczynają powoli odchodzić od specjalnych ofert i ułatwień dla pracujących w zawodach zaufania publicznego, to jednak w ocenie kredytowej zdecydowanie lepiej wypada sędzia niż sprzedawca w sklepie. • Jakość obsługi klienta jako czynnik wpływający na wybór hostingodawcy.

  Zakup serwera to decyzja na lata, dlatego warto poświęcić jej odpowiednią uwagę i czas. Dokonując wyboru należy zwrócić uwagę na wiele elementów. Poza odpowiednimi parametrami usługi, ważne są aspekty związane z jakością obsługi ze strony hostingodawcy.


 • Terminy dochodzenia roszczeń konsumenckich

  Obowiązujące w polskim systemie prawnym ustawy tzw. konsumenckie – ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – regulują szczególne uprawnienia konsumenckie będące wygodnym instrumentem pomocnym w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z umową lub gdy otrzymany towar nie spełnia oczekiwań konsumenta. • Czym inspiruje się współczesny e- commerce

  Współczesny rynek zmienia się niezwykle dynamicznie. Nowe możliwości generują nowe potrzeby oraz wyczulają internautę na kolejne przejawy wyższego standardu postępowania z klientami. Wejście w erę Web 2.0 narzuca swoistą kulturę interakcji, a zaniedbywanie nowych rozwiązań przyczynia się do pogłębiania się przepaści pomiędzy sferą nowoczesną, a – jakkolwiek by to nie brzmiało – archaiczną Sieci. Te drugie zaczynają ulegać zapomnieniu i tworzyć rzadko odwiedzane sieciowe getto. • Wdrażanie Total Productive Maintenance

  Wdrażanie TPM można podzielić na trzy główne fazy. Faza 1 koncentruje się na zbudowaniu struktur programu umożliwiających pracę nad zmianą sposobu myślenia u pracowników. Faza 2 buduje kolejne dwa fundamenty: pracę zespołową oraz 5S (wizualne zoorganizowanie stanowiska pracy). W Fazie 3 zostają wdrożone narzędzia przynoszące zyski: Focused Improvement, Autonomous Maintenance, Planned Maintenance, etc. • Wypalenie znak naszych czasów?

  Wszyscy doświadczamy w naszym życiu okresów wypalenia, zdarza się to wtedy, gdy dłuższy czas jesteśmy w stanie stresu i długotrwałego napięcia. Również wtedy, gdy mamy do czynienia z dużą nieprzewidywalnością otoczenia i ciągłym napływem informacji, przed którym nie umiemy się bronić. Jest to cecha charakterystyczna naszych czasów, niestety nasze organizmy nie przystosowują się tak szybko jak zmienia się świat i rozwija technologia. • Wypalenie znak naszych czasów?

  Wszyscy doświadczamy w naszym życiu okresów wypalenia, zdarza się to wtedy, gdy dłuższy czas jesteśmy w stanie stresu i długotrwałego napięcia. Również wtedy, gdy mamy do czynienia z dużą nieprzewidywalnością otoczenia i ciągłym napływem informacji, przed którym nie umiemy się bronić. Jest to cecha charakterystyczna naszych czasów, niestety nasze organizmy nie przystosowują się tak szybko jak zmienia się świat i rozwija technologia. • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene