• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • CIT
 • Koszty używania w spółce z o.o. samochodu prywatnego wspólnika

  Pytanie:  Jak od 2019 rozliczać samochód prywatny wspólnika sp. z o.o. użytkowanego w dużej mierze w celach firmowych? W obecnej chwili prowadzę ewidencję przebiegu i rozliczam 100% bez możliwości odliczenia VAT. Czy coś się zmieniło od 2019 roku?


 • Bon wycieczkowy jako nagroda – sprawdź skutki podatkowe

  Pytanie:  Jak rozliczyć bon wycieczkowy otrzymany przez firmę jako nagroda w konkursie oraz jak rozliczyć osobę, która z niego skorzystała?


 • Sprawdź, jak w 2019 zmienią się zasady poboru podatku u źródła

  Na ostatnim posiedzeniu Rząd przyjął projekt zmian w podatkach dochodowych, który zawiera m.in. nowe wymogi wobec płatników pobierających podatek u źródła. Zobacz, jakie ma to dla Ciebie skutki.


 • Od 2019 roku nowa danina. Kto zapłaci podatek od wyjścia?

  Z początkiem 2019 r. ustawodawca planuje wprowadzić do ustaw o podatkach dochodowych nowe regulacje dotyczące tzw. niezrealizowanych zysków. Instytucja ta potocznie nazywana jest tzw. exit tax. Kto i ile zapłaci nowy podatek? Sprawdźmy.


 • Ministerstwo Finansów wyjaśnia, czy wydatki na doradztwo podatkowe zaliczysz do kosztów bez ograniczeń

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje przepis, który ogranicza wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na nabycie określonych usług niematerialnych i praw. Resort finansów wyjaśnia, czy usługi księgowe i doradztwo podatkowe można odliczyć w całości. Dowiedz się więcej.


 • Wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych – mamy praktyczne wyjaśnienia MF

  Obowiązuje już rozporządzenie dotyczące przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. W praktyce pojawiło się sporo niejasności, jak w związku z tym wypełnić CIT-8. Poznaj wyjaśnienie resortu.


 • Jakie korzyści daje utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej

  Transakcje między spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej nie wymagają dokumentacji w zakresie cen transferowych. Dowiedz się, jakie są korzyści zawiązania PGK.


 • Kiedy trzeba sporządzić dokumentację cen transferowych

  Pytanie:  Jesteśmy spółką z o.o., w innej spółce posiadamy 18% udziałów. W 2016 roku osiągnęliśmy przychody w kwocie 75.950.298 zł. Od spółki w której mamy udziały dzierżawimy budynki. W 2017 roku wartość tej transakcji wyniosła 516.600 zł. Czy musimy posiadać dokumentację cen transferowych? Jeśli tak to, czy trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego oświadczenie? Czy do CIT-8 trzeba dołączyć CIT/TP? Co zaznaczyć w pozycjach 24,25,26 CIT-8 trzeba zaznaczyć?


 • Więcej czasu na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych

  Już tylko na podpis ministra finansów czeka rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. A to oznacza, podatnicy będą mieli czas na złożenie dokumentów do końca września.


 • Kiedy rozliczyć fakturę za naprawę

  Pytanie:  W 2017 roku spółka otrzymała odszkodowanie za szkodę w majątku spółki na podstawie kosztorysu przedłożonego przez firmę, która miała dokonać naprawy. Ze względów technicznych naprawa nastąpiła dopiero w styczniu 2018 roku. Jak prawidłowo uwzględnić fakturę za tą naprawę rachunkowo i podatkowo? W którym roku powinna być zaksięgowana?


 • Zmiany CIT w 2018 r. oraz praktyczne problemy

  Ponad miesiąc temu weszły w życie zmiany w CIT, a ciągle pojawiają się wątpliwości, jak je prawidłowo interpretować. W ich rozstrzygnięciu pomoże Ci doradca podatkowy – Samir Kayalli.


 • Najnowsza interpretacja podatkowa wyjaśnia, jak rozliczyć wydatki na działalność badawczo-rozwojową dofinansowaną z funduszu

  Koszt kwalifikowany, który został w części podatnikowi zwrócony, nie podlega odliczeniu. Wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Poznaj komentarz eksperta.


 • Sprawdź, czy prowadzenie polityki CSR może przynieść firmie korzyści

  Wydatki na konkursy stypendialne dla młodych talentów, czy też konkurs grantowy na lokalne działania można zaliczyć do kosztów podatkowych. Kosztem nie będą natomiast wydatki na wsparcie darowiznami finansowymi lub rzeczowymi wybranych instytucji. Więcej w komentarzu eksperta.


 • Sprawdź, jakich wydatków od 2018 r. nie zaliczysz już do kosztów podatkowych

  Nagrody dla pracowników z zysku po opodatkowaniu nie mogą być kosztem podatkowym. Ale to nie jedyne zmiany w zakresie kosztów podatkowych. Dowiedz się więcej.


 • Sprawdź, czy kwoty wydane na posiłki dostarczone przez firmę cateringową na spotkania służbowe można odliczyć

  Przedsiębiorca zamawia na spotkania posiłki. Czy takie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.


 • Koszty podróży służbowych prokurenta

  Pytanie:  W spółce z o.o. powołano prokurenta, będącego wspólnikiem spółki. Spółka nie zawarła umowy o pracę lub cywilno-prawnej o wykonanie innych czynności niż prokura. Prokurent ponosi koszty podróży służbowych, w związku z tym spółka wypłaca koszty podróży wg rozliczenia podróży i przedstawienia stosownych dokumentów, czy spółka może zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych?


 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2343)


 • Sprawdź, czy dla transakcji z gminą trzeba sporządzać dokumentację cen transferowych

  Zdarza się, że przedsiębiorstwa prowadzą różna transakcje z gminami. Czy wówczas istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych? Poznaj stanowisko organów podatkowych i sprawdź zmiany w tym zakresie od 1 stycznia 2018 r.


 • Wynajem mieszkania dla członka zarządu – co z kosztami podatkowymi

  Pytanie:  Spółka z o.o. (branża budowlana) chce wynająć mieszkanie od osoby fizycznej. Lokal będzie przeznaczony do celów mieszkaniowych członków zarządu spółki. Czy koszty wynajmu tego mieszkania oraz innych kosztów można wliczyć do kosztów podatkowych spółki?


 • Czy koszty organizacji spotkania to reprezentacja

  Pytanie:  W jaki sposób należy prawidłowo wykazać koszt związany ze spotkaniami biznesowymi właściciela hotelu oraz klientów, w trakcie którego jest serwowany posiłek oraz napoje w hotelu? Czy faktura wystawiona za nocleg dyrektora hotelu w innym obiekcie może stanowić koszt uzyskania przychodu w sytuacji, w której nocleg i pobyt w innym obiekcie to badanie konkurencji?


 • Prezenty dla pracownicy przebywającej na rencie – czy dla firmy są kosztem

  Pytanie:  Pracownica po 20 latach pracy w naszej firmie uległa wypadkowi i od 4 lat jest na rencie. Nie zapominamy o niej z okazji jej urodzin, świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Czy zakupione z tej okazji dla byłej pracownicy kwiaty i upominki są dla nas kosztem podatkowym i możemy odliczyć od nich VAT?


 • Sprawdź, czy zakup elementu do budowy zestawu poza strefą nie pozbawi przedsiębiorcy preferencji

  Dochód spółki z działalności prowadzonej na terenie strefy w części dotyczącej nabywanego od podmiotu zewnętrznego elementu zestawu samochodowego, niezbędnego do realizacji umowy nie jest wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu – uznał NSA. Sprawdź komentarz eksperta z KPMG.


 • Czy koszty opłaty sądowej i PCC podlegają limitowi 15 tys. zł

  Pytanie:  Nasz klient - spółka z o.o. - przy akcie notarialnym na okoliczność sprzedaży udziałów, nabycia środka trwałego wpłaciła gotówką u notariusza 40 tys. zł opłatę sądową i PCC-3 oraz za czynności notariusza. Kancelaria wystawiła fakturę za swoje usługi i wymieniła w uwagach tej fakturach, ile pobrano opłaty sądowej i PCC-3, a łączna wartość transakcji 44.200 zł (4.200 zł pozostałość zobowiązania do zapłaty przelewem). Czy opłata sądowa, PCC-3 i czynności notariatu można uznać w kosztach spółki, jeśli limit obrotu gotówkowego został przekroczony?


 • W jaki sposób wyodrębnić koszt wynagrodzenia pracowników produkcyjnych?

  Pytanie:  W spółce z o.o. wynagrodzenia pracowników produkcyjnych są płatne do 10. dnia  następnego miesiąca, ZUS płatny jest do 15. następnego miesiąca od daty wypłaty wynagrodzeń (np. wynagrodzenia za kwiecień wypłacone 10 maja, ZUS płatny do 15 czerwca). Ewidencja prowadzona jest na kontach zespołu „4” i „5”, a rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Wynagrodzenia i składki ZUS pracowników produkcyjnych bilansowo stanowią koszt bezpośredni (wkalkulowane są w koszt wytworzenia produktu). W jaki sposób wyodrębnić koszt wynagrodzenia pracowników produkcyjnych stanowiące koszt podatkowy w danym miesiącu, które pozostają na zapasach. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania?


 • Uwaga! Nie będzie jednak zmiany w zakresie momentu ujęcia kosztów pośrednich w CIT

  Pierwotny projekt zmian w ustawie o PIT i CIT zakładał doprecyzowanie przepisów w zakresie dnia poniesienia kosztu. Najnowsza wersja nie zawiera tego rozwiązania. Dowiedz się więcej.


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene