• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • Kadry
 • Czy pracodawca może w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika zawrzeć z nim umowę o pracę

  Pytanie:  Pracownica ma umowę na czas określony od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2019 r. Do 16 stycznia 2019 r. przebywała na urlopie rodzicielskim (urodziła 18 stycznia 2018 r.) Od 17 stycznia 2019 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym. Czy pracodawca może zawrzeć z pracownicą drugą umowę o pracę od 1 marca 2019 r. i od razu udzielić jej urlopu wychowawczego? Jeżeli tak, to na jaki maksymalny okres?


 • Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 217)


 • Jak potraktować pracowników zatrudnionych w Polsce, którzy są delegowani do pracy na 2 tygodnie do państwa z UE

  Pytanie:  Spółka z siedzibą w Polsce wysyła do realizacji usług stolarskich na budowach w Niemczech pracowników zatrudnionych w Polsce. Czy przez 2 tygodnie pracownicy mogą pracować po 10-11 godzin dziennie bez wyliczanych nadgodzin, a następnie 2 tygodnie mogą przebywać w Polsce na bezpłatnym urlopie? Czy muszą każdorazowo wypisywać wniosek o urlop bezpłatny? Spółka nie ma regulaminu pracy a zatrudnia 6 pracowników.


 • Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w potrąceniach z wynagrodzeń zleceniobiorców oraz z diet za podróże służbowe pracowników

  Od tego roku, w stosunku do zleceniobiorców, którym cykliczny przychód z umowy cywilnej zapewnia utrzymanie lub jest jedynym źródłem dochodu, w razie zajęcia komorniczego zastosowanie ma także kwota wolna, o jakiej stanowi Kodeks pracy. Ponadto, diety za podróże służbowe pracowników, którzy mają zajęcie alimentacyjne, są zwolnione z egzekucji tylko do połowy wysokości. Do końca 2018 r. były całkowicie wolne od ujęć.


 • Jak zgłosić pracownika do PFRON i jakie dopłaty w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej przysługują

  Pytanie:  Od 2 listopada 2018 r. zatrudniam pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego wynagrodzenie to minimalna krajowa. Proszę o pomoc jak zgłosić go do PFRON i jakie mogę mieć dopłaty w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Zaznaczam, że zatrudniam tylko 10 pracowników. Niepełnosprawny jest tylko ten jeden.


 • Czy można po roku czasu zatrudnić pracownika na umowę o pracę na czas określony, który przepracował już 23 miesiące

  Pytanie:  Dnia 31 marca 2016 r. firma zatrudniła osobę na umowę o pracę na czas określony 33 miesięcy. Pracownik rozpoczął pracę 1 kwietnia 2016 r. Umowa o pracę rozwiązała się z dniem 28 lutego 2018 r. na skutek oświadczenia pracownika o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ta sama osoba postanowiła ponownie zatrudnić się w naszej firmie od 2 stycznia 2019 r. Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę na umowę o pracę na czas określony, a jeżeli tak, to maksymalnie na jaki okres?


 • Jak rozstać się z pracownikiem przebywającym na macierzyńskim? Zwolnić go po powrocie, czy dopuścić do pracy

  Pytanie:  Czy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony na pół etatu, można zwolnić po okresie urlopu macierzyńskiego (52 tygodni)?


 • Czy e-akta są obowiązkowe

  Pytanie:  Obecnie nasza firma zatrudnia 12 osób. Czy e-akta są obowiązkowe dla wszystkich pracodawców? Czy takie elektroniczne prowadzenie dokumentacji akt osobowych też nas obowiązuje od tego roku? Jeśli nie to od kiedy już będzie musiało?


 • Czy od 1 stycznia 2019 r. pracownik musi złożyć oświadczenie, aby otrzymywać wynagrodzenie do ręki

  Pytanie:  Zmiana jakiego artykułu wymusza na mnie, aby pracownik oświadczył mi, że nadal chce otrzymywać wynagrodzenie w formie gotówkowej?


 • Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1881)


 • Sprawdźmy, czy należy pracownikom wypłacić dietę za przejazd od siedziby firmy do granicy państwa

  Pytanie:  Nasi pracownicy (kierowcy) wyjeżdżają w delegacje zagraniczne. Czy za przejazd od siedziby firmy do granicy państwa należy im się dieta z tytułu podróży krajowej, czy jest to uzależnione od ilości godzin przejazdu?


 • Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku

  Styczeń, to miesiąc kiedy wielu pracowników planuje swoje urlopy na kolejny rok kalendarzowy. Pod uwagę są brane urlopy zaległe i bieżące. Sprawdźmy, do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy za 2018 rok. Upewnijmy się, ile wynosi współczynnik urlopowy w 2019 roku.


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Upewnij się, jaką kwotę wolną od potrąceń zastosować w wynagrodzeniu za grudzień 2018 r., które zostanie wypłacone 10 stycznia 2019 r.

  Pytanie:  Pytanie: W naszej firmie wypłata wynagrodzenia jest z przesunięciem, tzn. np. wynagrodzenie za grudzień 2018 r. wypłacone będzie 10 stycznia 2019 r. Jakie koszty uzyskania przychodu, jaka ulgę zastosować do wynagrodzenia w grudniu 2018 r., jeżeli wypłacimy wynagrodzenie 10 stycznia 2019 r.? Mamy potrącenia komornicze u niektórych pracowników. Jaką kwotę wolną od potrąceń zastosować w wynagrodzeniu za grudzień 2018 r., które zostanie wypłacone 10 stycznia 2019 r.?


 • Główny księgowy musi zwrócić pracodawcy to co należało zapłacić urzędowi skarbowemu

  Tworząc w firmie systemy, dzięki którym może ona obniżyć zobowiązania podatkowe uważaj na obowiązujące przepisy. Jeżeli po kontroli skarbowej okaże się, że Twoje rozliczenia są zaniżone zostaniesz nie tylko zwolniony z pracy, ale będziesz musiał oddać firmie to, co powinna była zapłacić fiskusowi, nawet jeżeli dzięki Tobie odniosła korzyści w postaci zysków z ulokowanych lub inwestowanych środków „zaoszczędzonych”, w sposób sprzeczny z prawem, na podatkach.


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Upewnij się, jaki przedsiębiorca musi prowadzić e-akta pracownicze

  Pytanie:  Czy przedsiębiorca może pozostać przy aktach papierowych, czy obowiązkowe są e-akta?


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene