• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • Kadry
 • Jak prawidłowo ustalić ostatni dzień pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Pytanie:  W dniu 22 października 2018 r. wystawiliśmy naszemu pracownikowi „Decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Pracownik został zwolniony z art. 52 punkt 1 Kodeksu pracy z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zastosowaliśmy następującą formułę: „Z dniem otrzymania niniejszego pisma rozwiązujemy z panem umowę o pracę zawartą dnia 12 kwietnia 2018 r. ………. .” Pracownik przyjął to wypowiedzenie z datą 23 października 2018 r. Dzień 23 października 2018 r. jest więc dniem rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Na świadectwie pracy wykazaliśmy okres jego zatrudnienia następująco: od 12 kwietnia 2018 r. do 23 października 2018 r. Czy wobec tego dzień 23 października 2018 r. jest ostatnim dniem pracy pracownika? Czy jednak 22 października 2018 r. jest jego ostatnim dniem pracy? Nie wiem jaki dzień wykazać na jego karcie pracy za październik 2018 r.?


 • Co z 12 listopada? Sprawdźmy, czy będzie dniem wolnym

  Do Sejmu w ekspresowym tempie wpłynął projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ustawa została uchwalona przez Sejm 23 października br. i 24 października br. przekazana do Senatu. Senat wprowadził do niej poprawki i co dalej?


 • Kara za łamanie praw pracowniczych tylko dla pracodawcy

  Zatrudniający osoby na podstawie umów cywilnoprawnych nie będzie karany za złośliwe i uporczywe łamanie praw zatrudnionych, gdyż nie przewidują tego przepisy Kodeksu karnego, natomiast może ponieść odpowiedzialność karną, jeżeli sąd karny uzna, że w rzeczywistości zleceniobiorcy lub wykonawcy byli w istocie pracownikami


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2010)


 • Jak rozstać się z chorym pracownikiem, któremu kończy się umowa o pracę

  Pytanie:  Pracownik od czerwca 2018 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dnia 31 października 2018 r. kończy się jego umowa o pracę. Z powodu planowanej operacji nie wróci do pracy i będzie miał dalsze zwolnienie lekarskie. Jak powinno wyglądać prawidłowe zakończenie umowy o pracę, jakie dokumenty w związku z kontynuacją zwolnienia lekarskiego przekazać do ZUS?


 • 12 listopada. Czy będzie kolejny dzień wolny od pracy

  23 października br. odbyło się II czytanie poselskiego projektu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wszystko na to wskazuje, że dzień 12 listopada tego roku będzie dniem wolnym od pracy. Czy będzie kolejne święto? Kto straci na dniu wolnym?


 • Bony świąteczne od związków zawodowych. Czy trzeba je oskładkować i opodatkować

  Pytanie:  Czy związek może wypłacić swoim członkom gotówkę (100 zł) w ramach świąt? Jeśli nie, to czy wydanie członkom bonów o wartości 100 zł rodzi obowiązek ozusowania i opodatkowania wydania bonu? Członkowie nie są pracownikami związku.


 • Sprawdź jakie zmiany w ustawie o związkach zawodowych wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się przepisy dotyczące tworzenia, organizacji i funkcjonowania związków zawodowych. Na wejście w życie czeka bowiem duża nowelizacja ustawy o związkach zawodowych z 5 lipca 2018 r. Nadaje ona m.in. prawo wstępowania do związku również zleceniobiorcom oraz osobom wykonującym pracę nakładczą. Tym samym nie tylko pracownicy będą mogli zrzeszać się w celu pilnowania interesów osób zarobkujących. Nowelizacja stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13 (Dz. U. poz. 791).


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Śmierć pracodawcy oznacza wygaśnięcie stosunków pracy. Kiedy zmienią się przepisy

  Zasada jest taka, że w przypadku śmierci pracodawcy dochodzi do wygaśnięcia stosunków pracy łączących go z pracownikami. Dotyczy to oczywiście sytuacji, w której pracodawca jest osobą fizyczną zatrudniającą pracowników bezpośrednio w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Ma to się zmienić. Sprawdźmy.


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene