• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • Kadry
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Czy do pracowników biurowych można zastosować inny system czasu pracy niż podstawowy

  Pytanie:  Przyjęliśmy do firmy pracownicę do biura i w umowie o pracę ma zatrudnienie jako pracownik biurowy. Czy mogę dać jej inny czas pracy niż podstawowy tj. od poniedziałku do piątku po 8 godzin? Jeżeli tak to jaki?


 • Kto powinien wydać świadectwo pracy w przypadku przejęcia pracowników

  Pytanie:  Jeden ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej zmarł. Spółka miała w umowie zapis, że w przypadku zaistnienia ww. zdarzenia jeden wspólnik może jeszcze przez pół roku prowadzić działalność spółki. W między czasie wspólnik, który pozostał w spółce założył samodzielną działalność prowadzącą takie same usługi jak likwidowana spółka. Czy przejmując pracowników zatrudnionych w ww. spółce w tym dwie pracownice na urlopach macierzyńskich należało wystawić im wtedy świadectwa pracy, czy w momencie, kiedy pracownica teraz chce się zwolnić i świadectwa pracy wystawia nowy pracodawca za cały okres z obu firm?


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Są już nowe wzory pracowniczych formularzy

  Ministerstwo pracy przygotowało nowe pomocnicze wzory pracowniczych dokumentów. Wzory są zgodne ze zmianami w Kodeksie pracy w zakresie danych osobowych, które obowiązują od 4 maja br. W Portalu FK mamy aktualne wzory. Pobierz je i sprawdź co się zmieniło.


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - wzór

  Wypowiedzenie warunków umowy o pracę jest określane jako wypowiedzenie zmieniające . Jest jednym z dwóch - obok porozumienia stron - sposobów przekształcenia treści umowy o pracę, związanego z koniecznością zmiany istotnych warunków zatrudnienia określonych w danej umowie. Tutaj znajdziesz wzór wypowiedzenia umowy o pracę.


 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika - wzór

  Pracodawca ma prawo żądać od pracownika, aby podał określone przepisami prawa dane osobowe. Dane te mogą być pobrane od pracownika poprzez przekazanie mu do wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza osobowego. Tutaj znajdziesz wzór takiego kwestionariusza osobowego.


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pr


 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1559)


 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 850)


 • Sprawdź, czy po 1 stycznia 2019 r. trzeba przechowywać oryginalne świadectwa pracy

  Pytanie:  W naszej firmie pracuje od ponad 20 lat dwóch pracowników. W tamtych latach dostarczało się do firmy oryginały dokumentów np. świadectwa pracy od poprzednich pracodawców. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2019 r. powinnam powyciągać z akt oryginały i je zwrócić pracownikom, a w aktach zostawić kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem? Czy je mogę zostawić?


 • Jak wyliczyć pracownikowi ekwiwalent za zaległy urlop i czy podać informację o tym w świadectwie pracy

  Pytanie:  Pracownik pracujący w wymiarze 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 1.600 zakończył zatrudnienie w firmie z dniem 30 marca 2019 r. Posiada prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Urlopu nie wykorzystał, więc będzie wypłacony ekwiwalent. Jak wygląda wyliczenie ekwiwalentu? Jaka informacja o dniach i godzinach i w którym punkcie powinna znaleźć się w świadectwie pracy? Czy w świadectwie pracy powinna być informacja o wykorzystaniu zaległego urlopu w bieżącym roku?


 • Jak rozstać się z pracownikiem, który czeka na rentę

  Pytanie:  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony od 1997 r. wykorzystał 182 dni chorobowego oraz 8 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego do dnia 05.03.2019 r. ZUS odmówił prawa do dalszego świadczenia i poinformował o niezdolności do pracy do 2020 r. W dniu 01.04.2019 r. pracownik złożył wniosek o rentę. Od 06.03.2019 r. do dnia dzisiejszego okres ten jest traktowany jako usprawiedliwiony niepłatny, a pracownik nie chce rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Czy pracodawca może rozwiązać umowę z art. 53 § 1 pkt.1 lit. b (mimo, iż pracownik skończył pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego) lub art. 30 § 1 pkt. 2? Czy w związku z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia pracodawca będzie musiał wypłacać wynagrodzenie przez 3 m-ce bez świadczenia pracy przez pracownika?


 • Jak obliczyć pracownikowi ekwiwalent za 29 urlopu

  Pytanie:  Dnia 31 marca 2019 r. z pracownikiem uległa rozwiązaniu umowa o pracę. Pracownik na ten dzień miał 29 dni (232 godzin) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.900 zł brutto. Ponadto otrzymał premię (która ma charakter stały) w miesiącach: grudzień 2018 r. – 1.740 zł brutto, styczeń 2019 r. – 1.740 zł brutto. W lutym 2019 r. – pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 14 lutego 2019 r. do 18 lutego 2019 r. i otrzymał: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.250 zł brutto, premia – 1.450 zł brutto oraz wynagrodzenie za czas choroby – 648,90 zł brutto. Ile wyniesie ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 29 dni (232 godzin)?


 • Czy praca w gospodarstwie rolnym liczy się do stażu uprawniającego otrzymanie nagrody jubileuszowej

  Pytanie:  Pracownica zatrudniona w szkole jako intendentka złożyła wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej z zaliczeniem lat pracy w gospodarstwie rolnym. Wniosek został odrzucony. Jaka jest podstawa prawna do ubiegania się o ten jubileusz z uwzględnieniem pracy w gospodarstwie? Jakie warunki należy spełnić, aby wniosek rozpatrzony został pozytywnie?


 • Kierownicy niższego szczebla pracujący w nadgodzinach powinni otrzymać wynagrodzenie

  Zdaniem Sądu Najwyższego kierownik średniego szczebla ma prawo do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin wówczas, gdy organizacja pracy wymusza na nim regularną pracę poza normalnymi godzinami. W przypadku tych kierowników powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy. Co w sytuacji, kiedy jej nie ma? Sprawdźmy.


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Jak najlepiej zatrudnić emeryta na stanowisku kierowcy

  Pytanie:  Chcemy zatrudnić emeryta jako drugiego kierowcę autokaru. Na jaką umowę go najlepiej zatrudnić? Na umowę o pracę na część etatu? Czy na umowę zlecenia? Co ze składkami na ZUS?


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych p


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene