• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • Kanał zbiorczy
 • Inwentaryzacja w warsztacie

  Pytanie:  Firma transportowa prowadzi warsztat na potrzeby własne firmy (tzn. na naprawy własnych ciągników siodłowych). Czy w związku z posiadaniem warsztatu trzeba sporządzić spis z inwentury na 31 grudnia 2018 r.?


 • Zgoda na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności

  Pytanie:  Czy jako nabywca towaru lub usługi powinnam pytać dostawcę czy mogę zastosować mechanizm podzielonej płatności przy dokonaniu zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę?


 • Dowiedz się, jakie dokumenty w związku z kontynuacją zwolnienia lekarskiego pracownika przekazać do ZUS

  Pytanie:  Pracownik od czerwca 2018 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dnia 30 listopada 2018 r. kończy się jego umowa o pracę. Z powodu planowanej operacji nie wróci do pracy i będzie miał dalsze zwolnienie lekarskie. Jak powinno wyglądać prawidłowe zakończenie umowy o pracę, jakie dokumenty w związku z kontynuacją zwolnienia lekarskiego przekazać do ZUS?


 • Czy można wynająć samochód od prezesa

  Pytanie:  Czy Spółka z o.o. może zawrzeć umowę najmu na prywatny samochód prezesa spółki, który też jest pracownikiem spółki. Przedsiębiorstwo chciałoby pokrywać koszty ubezpieczenia i eksploatacji pojazdu. Czy prezes będzie musiał jako osoba fizyczna opodatkować przychód z wynajmu?


 • Jedna faktura, kilka zakupów. Jak ująć taki zakup w PKPIR

  Pytanie:  Podatnik prowadzący gabinet stomatologiczny dokonuje zakupów w hurtowni, która kompleksowo zaopatruje takie gabinety. Na jednej fakturze zakupu znajdują się różne pozycje: materiały stomatologiczne, lecznicze, narzędzia, strzykawki, środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, serwety. W której kolumnie PKPiR należy ująć taki zakup? Czy należy rozpisywać fakturę na kolumnę 10 i kolumnę 13? Które pozycje zakupu powinny być ujęte na spisie z natury?


 • Jak rozliczyć dofinansowanie dla pracownika i jego rodziny biletów do kina z ZFŚS

  Pytanie:  W Banku funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z regulaminem ZFŚS uprawnieni do korzystania ze środków ZFŚS są pracownicy i ich rodziny. Wysokość dofinansowania ze środków ZFŚS uzależniona jest od kryterium socjalnego. Jeżeli Bank organizuje np. zakup biletów do kina, cena biletu wynosi 10.00 zł/osobę. Pracownik, któremu według złożonego oświadczenia o dochodach przysługuje dofinansowanie w wysokości 60% zgłasza chęć uczestniczenia w seansie wraz z małżonkiem. Odpłatność za 2 bilety dla tego pracownika wynosi = 2*10.00 zł = 20.00 zł * 60% = 12.00 zł – 20.00 zł = 8.00 do wpłaty za dwie osoby. Wysokość tego dofinansowania w kwocie 12.00 zł jest doliczana do limitu 1.000.00 zł pracownika, zgodnie z art. 21 ust. 67 ustawy o PIT. Czy limit kwotowy 1.000.00 zł zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy w takiej sytuacji tylko dofinansowania pracownika? Czy to oznacza, że należy tylko uwzględnić kwotę 6.00 zł, czy należy zsumować dofinansowanie dla pracownika oraz małżonka i uwzględnić w limicie zwolnienia kwotę 12.00 zł?


 • Sprzedaż bez wydrukowania paragonu ze względu na awarię kasy

  Pytanie:  Kilka miesięcy temu  został wystawiony paragon w programie na dany towar, jednak paragon nie został zafiskalizowany, gdyż w kasie fiskalnej pojawił się błąd. Klient otrzymał paragon-wydruk z programu księgowego. Wartość paragonu została ujęta w deklaracji VAT za sierpień na podstawie danych z programu księgowego. Po naprawie i kasy fiskalnej paragon został dopiero wydrukowany (zafiskalizowany) w październiku. Jak postąpić w takiej sytuacji? Co teraz powinniśmy zrobić, czy należy zawiadomić Urząd Skarbowy o powstałej sytuacji?


 • Skutki podatkowe organizacji wycieczki dla pracowników

  Pytanie:  Spółka zamierza sfinansować w całości ze środków obrotowych jednodniową wycieczkę dla swoich pracowników. Organizacją wycieczki zajmuje się sama spółka (autokar, bilety do teatru i muzeum, obiad dla uczestników wycieczki. Wyjazd jest dobrowolny. Czy tego rodzaju wyjazd można potraktować jako imprezę integracyjną dla pracowników spółki? Czy wydatki na wycieczkę można  zaliczyć do koszty do kosztów uzyskania przychodu? Czy można odliczyć VAT z otrzymanych faktur za usługi w związku z wyjazdem (oprócz gastronomicznych)? Czy naliczyć PIT od otrzymanych świadczeń?


 • Pracownica chce, aby pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę. Czy jest to możliwe, gdy przebywa na urlopie wychowawczym

  Pytanie:  Proszę o pomoc w kwestii rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Umowa została zawarta od 17 lutego 2014 r. do 28 lutego 2025 r. Pracownica, która jest na urlopie wychowawczym od dnia 11 listopada 2017 r. do 10 listopada 2018 r. nie chcę pracować w naszej firmie. Prosiła nas abyśmy to my jako pracodawca rozwiązali z nią umowę, bo zależy jej na zasiłku dla bezrobotnych. Pracownica ma 3 dni urlopu, który jej się należy proporcjonalnie, jeżeli umowa miałaby zakończyć się w listopadzie. Ona nie chce ekwiwalentu za te dni, a chce je wykorzystać. Proszę o podpowiedz w jaki sposób możemy rozwiązać umowę z nią, aby miała prawo do tego zasiłku dla bezrobotnych? Nadmienię, iż 22 listopada umowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.


 • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - koniec problemów ze stawkami VAT?

  Na czym ma polegać Wiążąca Informacja Stawkowa i czy rzeczywiście skończą się problemy klasyfikacyjne w podatku VAT?


 • Sprzedaż towarów dla kontrahentów z UE

  Pytanie:  Podatnik  (nie jest vatowcem) sprzedaje swoje towary kontrahentowi z UE. Czy w związku z tym ma jakieś obowiązki rejestracyjne czy informacyjne? Jakie będą obowiązki przedsiębiorcy, jeśli będzie sprzedawał towary do krajów spoza Unii (np. USA) zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym, które kupują poprzez sklep internetowy?


 • Jak prawidłowo ustalić podstawę zasiłku macierzyńskiego

  Pytanie:  Proszę o pomoc w temacie ustalenia podstawy zasiłku macierzyńskiego. Pracownica urodziła 11 października 2018 r. dziecko. Od marca 2018 r. była na zwolnieniach lekarskich. Wnioskowała o roczny urlop macierzyński. W zaświadczeniu Z-3 w: Informacje o składnikach wynagrodzenia podajemy składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne. Jakie okresy trzeba tam wpisać? Poprzedzające miesiąc porodu, czy miesiące od kiedy poszła na zwolnienie?


 • Czy zakup flagi na Święto Niepodległości zaliczymy do kosztów

  Wiele firm kupuje flagi w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości. Czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Sprawdźmy


 • Twój e-PIT wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. Ustawa już podpisana przez prezydenta

  Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników. Z wypełnionym zeznaniem będzie można  zapoznać się na Portalu Podatkowym od 15 lutego. Podatnik  sam zdecyduje, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego.


 • 12 listopada będzie dniem wolnym, także dla handlu

  Sejm przyjął poprawki Senatu, który m.in. zaproponował, aby dzień 12 listopada br. był także dniem wolnym w placówkach handlowych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. Zatem czeka nas kolejny długi weekend tym razem z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.


 • Czy trzeba naliczyć VAT od przekazanych klientom kalendarzy książkowych

  Pytanie:  Zakupiliśmy notesy reklamowe z logo i danymi adresowymi firmy o wartości netto 5,40 zł oraz kalendarze książkowe z logo o wartości netto 24,87 zł, które zostaną przekazane klientom (przekazanie nie będzie w żaden sposób ewidencjonowane). Czy powinniśmy od nich naliczyć podatek VAT?


 • Jak zaklasyfikować koszty wyjazdu na szkolenia

  Pytanie:  Nauczycielki pojechały na bezpłatne szkolenie. Czy w związku z tym mogę wypłacić im dietę oraz zwrot kosztów dojazdu z innego rozdziału aniżeli z 80146 z paragrafu 4410?


 • Upewnij się, czy pracodawca może żądać od pracownika zwrotu zapłaconych składek ZUS

  W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy pracodawca zatrudniał osobę fizyczną na podstawie umów cywilnoprawnych niezgodnie z prawem. Jak się okazało nie opłacał za niego należnych składek i wypłacał mu za to wynagrodzenie w kwocie brutto.


 • Ważne zmiany dla księgowych od 2019 roku

  9% stawka CIT, podatek od wyjścia, nowości w rozliczaniu firmowych aut − to tylko niektóre zmiany, z którymi  trzeba zmierzyć się od początku 2019 roku. Pobierz ebook i sprawdź, jak stosować nowe przepisy w praktyce.


 • Czy można zapłacić fakturę, gdy brak dokumentu OT

  Pytanie:  Jesteśmy jednostką budżetową. Będziemy kupować środek trwały za kwotę 80.000 zł. Zawrzemy stosowną umowę i wystawimy zamówienie. Otrzymamy fakturę. Firma chce wydać środek trwały dopiero po otrzymaniu zapłaty. Podstawą dokonania przelewu powinna być faktura oraz OT -przyjęcie na stan. Czy można zapłacić fakturę nie posiadając dokumentu OT, czyli potwierdzenia przyjęcia środka trwałego na stan?


 • Jak obliczyć wysokość odprawy pośmiertnej dla zmarłego nauczyciela

  Pytanie:  Mam pytanie odnośnie odprawy pośmiertnej nauczyciela. Osoba zmarła 11 października, od sierpnia przebywała na zwolnieniu lekarskim. Wypłacałam jej tylko dodatek stażowy, ponieważ zwolnienie wypłacał jej ZUS. Jakie wynagrodzenie przyjąć do wyliczenia odprawy? Zaznaczę, że nauczyciel pracował ponad 20 lat i należy mu się odpraw 6 -cy.  Składniki wynagrodzenia przed chorobą: zasadniczy, stażowy, motywacyjny, funkcyjny z racji pełnienia funkcji dyrektora. Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop.


 • Jak ewidencjonować udzielenie pomocy jednostkom policji

  Pytanie:  Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego przekazaliśmy - na podstawie porozumienia - środki dla policji na zakup samochodu. Wydatek został ujęty w paragrafie 6170 klasyfikacji budżetowej. Na jakich kontach w jednostce powinna zostać prawidłowo zaksięgowana ta operacja?


 • Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku

  Już tylko na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustaw o podatku dochodowym i Ordynacji podatkowej. Zmian jest bardzo dużo, już dziś warto je poznać, aby uniknąć nieprawidłowości i nie narazić się organom podatkowym.


 • Wspólny samochód używany w biznesie

  Pytanie:  Czy przedsiębiorca (córka), która wspólnie z ojcem jest właścicielem samochodu osobowego (udziały po 50% ) i używa auta do swojej działalności gospodarczej - powinna zawrzeć z ojcem jakąś umowę?


 • To już pewne: fiskus wypełni za podatników roczny PIT za 2018 rok

  Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników. Z wypełnionym zeznaniem będzie można  zapoznać się na Portalu Podatkowym od 15 lutego. Podatnik  sam zdecyduje, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego.


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene