• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • Nowości
 • Czy rozpoczęcie dodatkowej jednoosobowej działalności gospodarczej spowoduje utratę prawa do „ulgi na start”

  ZUS wypowiedział się w sprawie „ulgi na start” dla przedsiębiorcy, który z niej skorzystał w ramach prowadzenia działalności jako wspólnik spółki cywilnej i dodatkowo rozpoczął kolejną działalność. Poznaj jego stanowisko. Upewnij się, czy przedsiębiorcy, który prowadzi dwie jednoosobowe działalności przysługuje „ulga na start”.


 • Będzie nowy wzór świadectwa pracy - bez imion rodziców

  W świadectwie pracy nie będzie można wpisywać imion rodziców pracownika, nawet jeśli już wcześniej zostały one podane. Jakie jeszcze inne zmiany zostaną wprowadzone do wzoru świadectwa pracy? Sprawdźmy.


 • Sprawdź, jak zmienią się zasady korzystania z ulgi na kasę

  Od 1 maja 2019 r. wchodzą w życie  przepisy wprowadzające obowiązek stosowania kas online, ustawa reguluje też przepisy dotyczące ulgi na zakup kas. Równocześnie z tymi zmianami wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z odliczenia na zakup kasy online?


 • Od 1 lipca 2019 r. nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

  Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Konsekwencją tego będą nowe wzory deklaracji.


 • Nowa Ordynacja podatkowa – zobacz co się zmieni w zakresie czynności kontrolnych

  Od 2020 roku wejdzie w życie nowa Ordynacja podatkowa, właśnie pojawiła się najnowsza wersja projektu. Zobacz, czy prezes zarządu będzie musiał być obecny w czasie kontroli podatkowej w spółce z o.o. oraz będzie musiał dostarczyć księgi do urzędu skarbowego.


 • Czy można poprawić błędy w sprawozdaniu w formie elektronicznej

  Dotychczas, jeśli w już sporządzonym sprawozdaniu finansowym znaleziono błędy i je zmieniano, częstą praktyką było tzw. redatowanie sprawozdania. Zarząd i pozostałe osoby podpisywały je np. w maju, podając datę 31 marca. Czy obecnie sprawozdanie podpisane z datą po 31 marca będzie uznawane za sporządzone niezgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości?


 • Muszą być pewne dowody, aby rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę z jego winy

  Zdaniem Sądu Najwyższego pracodawca, który rozwiązuje umowę o pracę z winy pracownika musi wykazać, że dany czyn zabroniony, lub wyrządzenie przez pracownika szkody zostały faktycznie popełnione. Jeżeli brak jest tej pewności, nie można kwalifikować go jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Tym samym nie można rozwiązać umowy o pracę z winy pracownika. Takie wnioski płyną z ostatniego wyroku Sądu Najwyższego. Dowiedz się więcej na ten temat.


 • Podatkowe i rachunkowe skutki wydatków na Wielkanoc

  Firmowe jajeczko czy też wręczanie prezentów świątecznych pracownikom to coraz powszechniejsza praktyka w wielu przedsiębiorstwach. Sprawdźmy, o czym warto pamiętać, aby bez kłopotów rozliczać takie wydatki.


 • Od 2020 roku fiskus bez kontroli zweryfikuje prawa majątkowe

  W nowej Ordynacji podatkowej zostanie poszerzony katalog celów czynności sprawdzających, prowadzonych przez organ podatkowy.


 • Wolne środki a nadwyżka budżetowa

  Jeżeli jednostka samorządowa w danym roku nie zaciągała kredytów, pożyczek i nie emitowała papierów wartościowych, a wykonała nadwyżkę budżetową – nie można uznać, że nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST pochodzi z rozliczenia tytułów dłużnych.


 • Dwie spółki łączą wspólnicy. Co ze składkami od umowy o dzieło

  Spółka zawarła umowę o dzieło z osobą zatrudnioną w innej spółce na umowę o pracę. Z racji tego, że umowa o dzieło była wykonywana na rzecz innego podmiotu nie zgłosił jej do ubezpieczeń społecznych. Spółka jednak powzięła wątpliwość czy rzeczywiście nie ma obowiązku opłacania za nią składek, gdyż spółki łączyły te same osoby będące wspólnikami. Co na to ZUS?


 • RODO: Zmiany w Kodeksie pracy (i nie tylko) w zakresie danych osobowych

  Sejm uchwalił ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nowelizacja dostosowuje szereg ustaw do RODO, w tym Kodeks pracy, ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych czy ustawę o ochronie danych osobowych. W wyniku zmian sporo przepisów zyskało nowe brzmienie, niektóre doprecyzowano. Sprawdź, co się zmieni.


 • Uważaj, jak oceniasz pracowników

  Pierwszy kwartał roku to w wielu firmach czas ocen okresowych pracowników. Warto pamiętać, że okresowe oceny kwalifikacyjne mają służyć do wskazania mocnych i słabych stron pracownika. Sąd Najwyższy w niedawno wydanym wyroku wskazał, że jeżeli u pracownika tych słabych stron jest sporo, pracodawca ma obowiązek je wskazać i podać sposób przezwyciężenia trudności, a nie prowadzić do jego zwolnienia.


 • Jak przygotować i składać e-sprawozdanie finansowe

  Sprawozdania za 2018 rok po raz pierwszy trzeba przygotowywać w formie elektronicznej.  Pojawia się z związku z tym wiele pytań dotyczących formatu sprawozdania i późniejszego postępowania ze sprawozdaniem oraz z innymi dokumentami, które trzeba sporządzić. Wyjaśniamy te wątpliwości.


 • Do 1 kwietnia 2019 r. masz obowiązek przekazać do ZUS informację ZSWA za 2018 r.

  Ustawowy, końcowy termin złożenia ZUS ZSWA za dany rok kalendarzowy to 31 marzec roku następnego, ale obecnie ulega on przesunięciu do 1 kwietnia, ze względu na to, że ostatni dzień marca przypada w niedzielę. Sprawdźmy jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS ZSWA, a także jakie okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pominąć.


 • Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych – praktyczne wskazówki

  W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych.


 • Szkolenie: Samochód w firmie – praktyczne wskazówki

  Jak rozliczać umowy leasingu zawarte przed końcem ubiegłego roku,  jaki limit zastosować dla wydatków na eksploatację samochodu w najmie krótkoterminowym, samochodu zastępczego, samochodu użyczonego – poznaj odpowiedzi m.in. na takie pytania na szkoleniu już 28 lutego 2019 r.


 • Przypominamy, jakie druki ZUS i kody ubezpieczeniowe uległy zmianie od 2019 roku

  Od 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone nowe formularze ZUS oraz obowiązują nowe kody tytułu ubezpieczeń dla określonych grup ubezpieczonych. Ponadto, w niektórych dokumentach uległ zwiększeniu zakres podawanych danych. Upewnij co się zmieniło.


 • Księgowa szkoły na zwolnieniu lekarskim – problem z wypłatą stypendiów

  Aby księgowa zatrudniona w szkole na umowę zlecenie mogła dokonywać przelewów w imieniu placówki, musi mieć upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi.


 • Sprawozdanie za 2018 rok – praktyczne wskazówki, jak wysłać w formie elektronicznej

  Zapraszamy na webinarium poświęcone podsumowaniu prac związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok w nowej elektronicznej formie.


 • Od dzisiaj są już dostępne PIT-y za 2018 rok

  Od 15 lutego na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl można zapoznać się z wypełnionym przez skarbówkę PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok. Podatnik może zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego.


 • Rozliczenie dotacji udzielonej innej formie wychowania przedszkolnego

  Dotacje wypłacane na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mogą być przeznaczone także na wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie.


 • Sprawdź, na jakich wzorach rozliczysz exit tax

  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych. Określone w nich formularze będą dotyczyć rozliczania tzw. podatku od wyjścia (exit tax).


 • Jest już wzór deklaracji odstąpienia od wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy

  Wiemy już jaki jest wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z wpłat na PPK. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, którego załącznikiem jest szablon oświadczenia. Sprawdź szczegóły.


 • Czy trzeba opłacać składki na ZUS za osobę zatrudnioną na umowę o pracę, która prowadzi działalność gospodarczą

  Firma, która zatrudnia pracownika na stanowisku biurowym chce z nim zawrzeć umowę o świadczenie usług na sprzątanie nieruchomości. Pracodawca powziął wątpliwość czy wartość umowy na sprzątanie nieruchomości nie zwiększy podstawy wymiaru składek społecznych za pracownika. Co na to ZUS? Sprawdźmy.


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene