• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • Nowości
 • Są zmiany w wypłacie wynagrodzeń

  Od nowego roku nie potrzebna jest już zgoda pracownika na przelew wynagrodzenia na konto, ale potrzebna jest zgoda pracownika aby otrzymywać wynagrodzenie w gotówce. Do 22 stycznia 2019 r. pracodawcy mają obowiązek poinformować w sposób u niego przyjęty, pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do ręki o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Co jeszcze?


 • Zdaniem SN: Kiosk z gazetami, budka z papierosami i kolektura totalizatora mogą być otwarte w niedziele

  Sąd Najwyższy 19 grudnia 2018 r. wydał uchwałę zgodnie z którą –placówka handlowa może być legalnie otwarta w niedzielę lub święta, jeżeli jej przeważająca działalność polega faktycznie na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych – przy czym dozwolony handel może dotyczyć wszystkich wymienionych artykułów, kilku, lub choćby jednego z nich, byleby handel tym towarem był dominujący. Dowiedz się więcej na ten temat.


 • Opłata za gotowość do współpracy – sprawdź co z kosztami

  Przedsiębiorca w ramach współpracy z kontrahentami wypłaca jednorazową kwotę stanowiącą bezzwrotną zachętę do nabywania produktów. Czy takie kwoty można zaliczyć do kosztów podatkowych. 


 • Zmiany w zakresie cen transferowych od 2019 roku – nowe rozporządzenie

  Rozporządzenie reguluje sposób badania i zapewniania rynkowości transakcji zarówno przez podatnika, jak i przez organ, a dodatkowo w przypadku organu określenie sposobu szacowania ceny transferowej, aby była ona zgodna z zasadą ceny rynkowej. Dowiedz się więcej.


 • Zdaniem TK zatrudniony na czas określony także może być przywrócony do pracy

  Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego art. 50 § 3 Kodeksu pracy pozbawiający część pracowników będących w wieku przedemerytalnym ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę z naruszeniem zakazów wynikających z ochrony trwałości stosunku pracy oraz warunków pracy i płacy – tylko z tego powodu, że zostali zatrudnieniu na podstawie umów o pracę zawartych na czas określony jest niekonstytucyjny. Dowiedz się więcej na ten temat.


 • Kasa rejestrująca a usługi świadczone przez MOPS

  Opłaty za usługi wyżywienia podopiecznych MOPS w stołówkach muszą być rejestrowane przy użyciu kas fiskalnych. Obowiązek ewidencjonowania kwot wpływających z tytułu opieki oraz pobytu w domu samopomocy zależy z kolei od tego, czy zostały one uregulowane gotówką, czy też przelewem. 


 • Wskazówki, jak złożyć sprawozdanie za 2018 rok

  Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację e-Sprawozdania Finansowe skierowaną do osób fizycznych zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do szefa KAS. Podpowiadamy, jak z niej korzystać.


 • Będą kary dla podmiotów zbiorowych za przestępstwa gospodarcze i skarbowe

  Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r. projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Co oznaczają nowe przepisy?


 • Dodatkowe sankcje dla podmiotu unikającego opodatkowania

  Organ podatkowy, który wyda decyzję z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zastosuje od 2019 roku sankcję finansową. Nie tylko pozbawi korzyści podatkowej, ale też nałoży dodatkowe zobowiązanie, które może wynieść 10 lub 40% kwoty tej korzyści.


 • Podsumowanie zmian kadrowo-płacowych w 2019

  Od 1 stycznia 2019 r. weszło w życie wiele zmian w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych oraz w prawie podatkowym. Mamy zestawienie najważniejszych zmian. Specjalnie zebraliśmy je w tabeli.


 • Jakie skutki w VAT ma kwalifikacja gruntów przenoszonych w drodze wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie

  Wyrok NSA z 6 września 2018 r. o sygn. akt I FSK 1031/16, dotyczący opodatkowania przez gminę działek niezabudowanych, z których została wywłaszczona w celu realizacji inwestycji drogowej, to kolejny w tym roku niekorzystny dla samorządów wyrok w sprawie zasad opodatkowania wywłaszczanych gruntów.


 • Co musisz wiedzieć o ulepszeniu środków trwałych w 2019 roku

  Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., modyfikują przepisy przejściowe, które od 1 stycznia 2018 r. podniosły do 10.000 zł kwotę wydatków dotyczącą ulepszenia środków trwałych. Obecnie obowiązuje ona bez względu na datę wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.        


 • Kompetencje organów JST w zakresie udzielenia dotacji na odłów zwierzyny

  Samorząd nie jest uprawniony do udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządowej w zakresie odłowu zwierzyny. Czynność taka nie stanowi bowiem zadania własnego powiatu czy gminy.


 • Kto nie będzie miał obowiązku w 2019 roku wykonywania okresowych szkoleń BHP

  Od 1 stycznia 2019 r. nowela Kodeksu pracy znosi obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP. Sprawdźmy, jakich pracowników dotyczy zmiana.


 • Prezenty dla pracowników na Nowy Rok – poznaj skutki księgowe i podatkowe

  Niektórzy pracodawcy, chcąc docenić pracowników przekazują im prezenty nie z okazji Świąt, ale Nowego Roku. Posezonowe wyprzedaże to też okazja dla pracodawcy, aby pracownikowi sprawić wartościowy prezent. Jakie ma to skutki podatkowe i rachunkowe?


 • Pieniądze z programu Erasmus – na którym koncie należy zaksięgować

  Środki pieniężne z programu Erasmus należy ewidencjonować na koncie 901, nawet jeśli środki zostaną wykorzystane dopiero w przyszłym roku – takie stanowisko zajęła kielecka Regionalna Izba Obrachunkowa.


 • Sprawozdanie RB-27S – jak ująć zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty

  W stosunku do należności rozłożonych na raty ustalone zostają nowe terminy zapłaty. Podlegają więc wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S jako należności, a nie jako zaległości.


 • BHP-owiec nie będzie już potrzebny w firmie zatrudniającej mniej niż 50 pracowników

  Od nowego roku, jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników sam będzie mógł pełnić zadania służby BHP. Uwaga! Jest jednak jeden wyjątek. Kogo dotyczy?


 • Od 1 stycznia 2019 r. zmienia się przeznaczenie formularza PIT-8C

  Po 31 grudnia 2018 r. płatnicy nie będą już wykazywali przychodów z innych źródeł ani stypendiów studenckich w informacji PIT-8C. Posłuży im o tego zmodyfikowany formularz PIT-11.


 • Jak rozliczać świąteczne prezenty dla pracowników

  Pracodawcy często przekazują podwładnym z okazji świąt bony towarowe, karty upominkowe. Często organizowane są też przyjęcia wigilijne. Sprawdź, jak to rozliczyć.


 • Przygotuj się na zmiany w klasyfikacji budżetowej od 2019 roku

  Minister finansów wprowadza kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej, które będą miały zastosowanie do planowania budżetowego na 2019 rok. Uchylono dział „803 Szkolnictwo wyższe”, wprowadzono również zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów, które umożliwią poprawne ewidencjonowanie dochodów i wydatków w jednostkach.  


 • Klasyfikacja wpływów pochodzących z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa

  Powiat nie może potrącić z wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa więcej niż 5%. Środki z tego tytułu klasyfikuje się w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”.


 • Samochód w firmie. Na co warto zwrócić uwagę od 2019 roku?

  Wraz z początkiem 2019 roku na niekorzyść podatników zmienią się m.in. zasady rozpoznawania kosztów podatkowych z tytułu wydatków poniesionych na nabycie i użytkowanie samochodów w firmie. Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmą tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują pojazdy firmowe do celów prywatnych i służbowych, jak również całą rzeszę firm, które korzystają z najbardziej popularnej formy finansowania pojazdów, jaką jest leasing. Warto też pamiętać o kilku rozwiązaniach, które w efektywny sposób mogą zneutralizować wzrost obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem samochodów od 2019 r.


 • W 2019 roku urzędnik będzie miał większe możliwości do zakwestionowania transakcji

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została zmodyfikowana i od 2019 roku daje możliwość jeszcze bardziej restrykcyjnego jej stosowania przez organy podatkowe.


 • Będą zmiany w ośrodkach pomocy społecznej

   Centra usług społecznych mogą zastąpić ośrodki pomocy społecznej lub je wspierać – tak zakłada projekt ustawy o CUS przedstawionej przez prezydenta.


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene