• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • PIT
 • Rewolucja w PIT i CIT. Zmiany już podpisane przez prezydenta

  9% stawka CIT, nowości w rozliczaniu firmowych aut, zmiana przepisów dotyczących wspólnych zeznań podatkowych i obowiązków podatników korzystających z ryczałtu od najmu – to tylko niektóre zmiany w podatkach dochodowych, jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Mamy praktyczne zestawienie.


 • Ulga prorodzinna. Rozliczamy dochody za 2018 rok matki wychowującej dzieci

  Pytanie:  Pytanie dotyczy ulgi prorodzinnej za 2018 rok i rozliczeń dochodów małoletnich dzieci. Podatnik (matka) utrzymuje i wychowuje dwoje dzieci: pierwsze dziecko ma 19 lat, uczy się i nie uzyskało dochodów w 2018 r. Drugie dziecko w listopadzie 2018 r. skończy 18 lat, uczy się i uzyskało dochód nieprzekraczający 3.089 w październiku 2018 r. będąc małoletnim. Czy to dziecko powinno się rozliczyć samo na PIT-37 za 2018 r.? Jeśli rozliczy się samo na PIT-37, czy matka może w swoim PIT-36 rozliczyć ulgę prorodzinną na dwoje dzieci? Czy matka może się rozliczyć jako matka samotnie wychowująca dzieci, jeśli ojciec odliczy połowę ulgi na dzieci?


 • Zmiany w zasadach poboru zaliczek na podatek dopiero od 1 stycznia 2020 r.

  Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zmiana w zasadach poboru zaliczek na podatek dotycząca pracowników, których dochód uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Ze względu na konieczność przystosowania systemów informatycznych płatników warto sprawdzić jednak już dziś konsekwencje uchwalonych zmian.


 • Zobacz, na jakie uproszczenia podatkowe możesz liczyć od 1 stycznia 2019 r.

  Deklaracje na podatki lokalne w formie elektronicznej i według ujednoliconego formularza w całym kraju, czy też możliwość jednorazowego rozliczania straty podatkowej do 5.000.000 zł – takie m.in. zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.


 • Składki na rzecz Izby Lekarskiej - co z kosztami

  Pytanie:  Przedsiębiorca zatrudnia lekarza na pół etatu. Czy zapłacone przez firmę obowiązkowe składki na rzecz Izby Lekarskiej, ale dotyczące pracownika są kosztem uzyskania dla przedsiębiorcy?  Czy opłacone przez firmę składki stanowią przychód pracownika?


 • Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2019 r.

  Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustaw podatkowych. Zmiany oznaczają m.in: wprowadzenie 9% stawki CIT oraz zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych.


 • Zmiany w opodatkowaniu leasingu od 2019 r. – praktyczne wyjaśnienia eksperta

  Zmiany w zakresie użytkowania samochodów firmowych staną się faktem. Przedsiębiorcy planujący wymianę floty firmowej, bądź też dopiero planujący skorzystać z umów leasingu powinni rozważyć podpisanie umów jeszcze do końca bieżącego roku 2018. Sprawdź, jak zmienią się przepisy dotyczące rozliczania firmowych aut.


 • Likwidacja zatorów płatniczych – poznaj skutki podatkowe

  Projektowane zmiany modyfikują regulacje ustawy PIT i CIT w zakresie ulgi z tytułu nieściągalnych wierzytelności. Ponadto ustawodawca wprowadza nowe przepisy w tym zakresie do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Sprawdź, jakie są praktyczne konsekwencje nowych przepisów.


 • Czy prywatne różnice kursowe przedsiębiorcy są opodatkowane

  Pytanie:  Podatnik prowadzący PKPiR posiada firmowy rachunek bankowy w euro. Zdarza się, że część zgromadzonych na nim środków co jakiś czas przelewa na swoje konto prywatne (przelew własny). Czy od tej transakcji należy wyliczyć różnice kursowe od własnych środków pieniężnych i ująć w PKPiR?


 • Wynajem mieszkań studentom – jak rozliczyć przychód

  Pytanie:  Podatnik chce wynająć trzy mieszkania własnościowe dla studentów. Czy będzie to traktowane jako działalność gospodarcza? Załóżmy, że mieszkania przed wynajęciem zostały wyremontowane, a każdy remont wyniósł ponad 10 tys. zł. Czy można wydatki na remont zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?


 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1509)


 • Poznaj nowe zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych już od 2019 roku

  Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zmiany dotyczące rozliczania opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych. Nowe ograniczenia dotyczyć mają także wydatków ponoszonych na ich użytkowanie. Wyjaśniamy na przykładzie skutki nowych przepisów. 


 • 21 zmian w podatkach dochodowych od 2019 roku – mamy praktyczne zestawienie

  Najnowszy projekt zmian w PIT i CIT przynosi wiele rewolucyjnych zmian, na które już dziś trzeba się przygotować. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zmian w PIT i CIT.


 • Przekazujesz pracownikowi kartę na fitness? Upewnij się, kiedy naliczysz PIT

  Dofinansowanie dla pracownika do Kart MultiSport ze środków ZŚS będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy. Przychód ten będzie jednak zwolniony z PIT do określonej kwoty. Sprawdź limit aktualny w 2018 roku.


 • Za 3 dni wchodzą zmiany dotyczące amortyzacji – wyjaśniamy skutki podatkowe nowych przepisów

  19 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o PIT i CIT, nazywaną wśród praktyków „ustawą sanacyjną”. Jednym z założeń ustawy było złagodzenie obowiązujących od stycznia 2018 roku niekorzystnych dla podatników zapisów o amortyzacji. Sprawdź na przykładach, co w praktyce oznaczają dla Ciebie wprowadzone zmiany.


 • Przekonaj się, czy doliczysz wartość posiłków do przychodów pracowników

  Koszt sfinansowanych przez pracodawcę posiłków nie stanowi dla podwładnych przychodu ze stosunku pracy. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT2-2.4011.130.2018.2.MM.


 • Kiedy remont a kiedy ulepszenie środka trwałego

  Pytanie:  Żona otrzymała w spadku od rodzica ponad 50% udział w mieszkaniu w 70-letniej kamienicy, do pozostałej części jest jeszcze dwóch właścicieli. Udało nam się porozumieć i podzielić to mieszkanie na 3 mniejsze. W części zony i pozostałych utworzonych mieszkaniach, aby przystosować powierzchnie do zamieszkania trzeba wykonać wiele prac: wymienić drzwi, okna, podłogi, piece kaflowe, instalację elektryczną, doprowadzić wodę i kanalizacje z innych pomieszczeń, wytyczyć łazienkę i kuchnie. Czy to jest remont czy ulepszenie?


 • Uwaga! Urząd sam Cię rozliczy za 2018 rok

  Resort finansów przygotowuje nową usługę „Twój e-PIT". Zakłada ona brak obowiązku sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz łatwiejszy sposób rozliczania ulg. Zobacz, jak będzie wyglądało składanie rocznych PIT? Kogo będą dotyczyły te zmiany?


 • Poznaj 8 zmian w podatkach dochodowych, które wejdą w życie jeszcze w 2018 roku

  Zmienią zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych. Sprawdźmy, na jakie zmiany w PIT i CIT musisz się przygotować.


 • Ostatni moment na wysłanie rocznego PIT

  Sprawdź, jakie zmiany musisz uwzględnić, wypełniając roczne rozliczenie PIT za 2017.


 • Czy kwoty wydane na jubileuszową kolację dla pracowników można zaliczyć do kosztów

  Pytanie:  Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chce zorganizować imprezę z okazji 20-lecia istnienia firmy i zaprosić tylko pracowników (będzie to uroczysta obiadokolacja - konsumpcja) Czy faktura za zorganizowanie przyjęcia będzie kosztem uzyskania przychodu w firmie? Jak powinna wyglądać faktura wystawiona przez restaurację, która będzie podawać uroczystą kolację? Czy powinno być napisane ,,usługa za zorganizowanie imprezy z okazji 20-lecia istnienia firmy albo ,,uroczysta obiadokolacja z okazji 20-lecia”?


 • Kiedy posiłki dla pracowników są zwolnione z PIT i oskładkowania

  Pytanie:  Pytanie: Zapewniamy pracownikom posiłki regeneracyjne. Część pracowników ze względu na rodzaj wykonywanej pracy ma posiłki bezpłatne, pozostała grupa płaci podatek dochodowy od kwoty za zjedzone posiłki. Do kwoty 190 zł posiłki są opodatkowane. Pracownik, który za dany miesiąc ma za posiłki w wysokości 190,08 z lub 207,00 zł powinien mieć od kwoty ponad 190 zł potrącony również ZUS. Czy takie stanowisko jest prawidłowe?


 • Od kiedy należy potraktować obywatela Ukrainy jak osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce

  Pytanie:  Zatrudniony został pracownik (obywatel Ukrainy) na umowę zlecenie powyżej 183 dni - ale nie ma certyfikatu, podatek opłacaliśmy w wysokości 18 %, koszty uzyskania przychodu były potrącone, ubezpieczenie zdrowotnym odliczone od podatku. Co zrobić teraz?


 • Poznaj 9 ważnych zmian w przepisach

  W tym roku weszło w życie kilka zmian w prawie pracy. Przy czym część z nich obowiązuje już od 1 stycznia br., a część dopiero jest projektowana. Co więcej, niektóre z założeń projektów możemy poznać jedynie z „przecieków” i nie mamy pewności, jaki będzie ich ostateczny kształt. Dowiedz się więcej na temat projektowanych przepisów.


 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 362)


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene