• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • Rachunkowość
 • Różnica pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

  Pytanie:  Czy spółka sporządzająca sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 4 uor jest zobowiązana wykonać różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym?


 • W jakiej kolumnie PKPiR trzeba wpisać wydatki na towary potrzebne do wykonania usługi

  Pytanie:  W jaki sposób należy rozliczać w PKPiR fizjoterapeutkę? Wykonuje ona zabiegi różnymi przyrządami. Robi też masaże. Do masażu musi zastosować kosmetyki i ręczniki jednorazowe. Czy zakup kosmetyków i artykułów jednorazowych należy ująć w kolumnie 10 czy 13 jako pozostałe wydatki?


 • Czy sprzedaż ZCP należy ująć w PKPiR

  Pytanie:  Podatnik prowadzący jednoosobową działalność (dwa sklepy spożywcze) sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa (jeden sklep) na podstawie umowy kupna sprzedaży (wyposażenie + towary handlowe) wycenioną na 200.000 zł za kwotę 250.000 zł. Kupujący opłaci podatek 2% PCC. Czy sprzedający powinien wpisać kwotę 250.000 zł w księgę przychodów i rozchodów jako przychód?


 • Obowiązki sprawozdawcze – przypomnienie terminów

  Przypominamy ważne terminy dotyczące sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (równy kalendarzowemu), a następnie jego złożenia odpowiednio do KRS/ Szefa KAS/naczelnika urzędu skarbowego.


 • Wydatki na podróż służbową przedsiębiorcy

  Pytanie:  Przedsiębiorca przebywa na targach branżowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych?


 • Teraz sprawozdania finansowe tylko w formie JPK

  Pytanie:  Spółka z o.o. złożyła sprawozdanie finansowe, które zostało odesłane, ponieważ osoba sprawdzająca stwierdziła, że podpis prezesa jest niezgodny z wzorem podpisów. W związku z tym, że sprawozdania finansowe można było wysyłać w formie papierowej do 30 września. Prosimy o informację jak należy złożyć sprawozdanie za rok 2017. Prezesem i właścicielem jest obcokrajowiec, który ma wyrobiony podpis kwalifikowany.


 • Jak wysłać sprawozdanie za 2018 rok – szkolenie online w Portalu FK

  Sprawozdania za 2018 rok po raz pierwszy trzeba przygotowywać w formie elektronicznej.  Skorzystaj ze wskazówek doświadczonego eksperta, aby zrobić to bezbłędnie.


 • Podpisy na sprawozdaniu finansowym

  Pytanie:  Aby do KRS wysłać sprawozdanie finansowe spółki z o.o., jako plik wysyła się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie oraz sprawozdanie z działalności. Czy to znaczy, że muszą je podpisać zarząd i wspólnicy, czyli udziałowcy analogicznie, jak kiedyś? Pod uchwałą zatwierdzającą wynik  podpisywali się wspólnicy w formie potwierdzającej obecność na zgromadzeniu (zatwierdzającym).


 • Czy wrócą papierowe sprawozdania

  W tym roku po raz pierwszy sprawozdania finansowe muszą być przez wszystkie jednostki sporządzone w formie elektronicznej. Właśnie pojawił się projekt zmian w ustawie o rachunkowości, który wprowadza możliwość składania sprawozdań finansowych w wersji papierowej przez niektóre jednostki. Poznaj szczegóły.


 • Bilans jednostki postawionej w stan likwidacji

  Pytanie:  Czy w przypadku połączenia kapitałów w jeden kapitał podstawowy po otwarciu likwidacji bilans otwarcia pozostaje tożsamy z bilansem zamknięcia na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji?


 • Jak złożyć informację o braku sporządzania sprawozdania

  Pytanie:  Proszę o informację w jaki sposób wysłać i gdzie informacje o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Próbowałam na ekrs.gov.pl, ale mi się nie udało.


 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 351)


 • Czy uproszczone sprawozdanie wysłać elektronicznie

  Pytanie:  Czy jednostka, która korzysta z prawa do sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, jest również zobowiązana do złożenia go w formie elektronicznej za 2018 rok?


 • VAT-7 (19)

  VAT-7 (19) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez podatników obowiązanych do składania deklaracji za okresy miesięczne).


 • VAT-7K (13)

  VAT-7K (13) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez małych podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne).


 • PIT-16 (15)

  PIT-16 (15) - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej


 • PIT-4R (8)

  PIT-4R (8) - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.


 • PIT-8AR (7)

  PIT-8AR (7) - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.


 • PIT-39 (9)

  PIT-39 (9) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym


 • PIT-B (16)

  PIT-B (16) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej.


 • PIT-M (7)

  PIT-M (7) - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.


 • PIT-Z (7)

  PIT-Z (7) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy


 • PIT-ZG (6)

  PIT-ZG (6) - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.


 • Jak w 2019 roku ewidencjonować koszty dotyczące firmowych aut

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany dotyczące rozliczania służbowych samochodów. Jakie ma to skutki rachunkowe? Sprawdźmy na przykładach.


 • Księgowanie delegacji w KPiR

  Pytanie:  Z jaką datą należy zaksięgować delegację pracowniczą (data wystawienia, czy data otrzymania rozliczenia przez pracownika)? KPiR prowadzona metodą uproszczoną.


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene