• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • ZUS
 • Czy można pozbawić zasiłku tylko za okres faktycznej pracy

  Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę, w którejosoba niezdolna do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę podejmuje jeszcze pracę na zlecenie. Sprawdźmy, czy ZUS, może ją pozbawić zasiłku za cały okres niezdolności do pracy.


 • Wynagrodzenie zmienne dla prezesa spółki. Czy musi zostać oskładkowane?

  Prezes spółki zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok. Czy należy je oskładkować? Co na to ZUS?


 • Zatrudnienie żony studentki na umowę zlecenia. Co ze składkami na ZUS?

  Pytanie:  Zleceniodawca zawarł umowę zlecenia ze studentką, która nie ukończyła 26 lat. W związku z tym, nie została zgłoszona do ZUS. W październiku 2018 r. zleceniodawca zawarł związek małżeński z tą studentką. Czy teraz zmienia się sytuacja zgłoszenia w ZUS? Czy dalej może obowiązywać umowa zlecenia? Czy po zawarciu związku małżeńskiego studentka staje się osobą współpracującą z pełnymi składkami ZUS?


 • Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych


 • Czy składkę zdrowotną wyższą od zaliczki na podatek dochodowy należy obniżyć do wysokości tej zaliczki

  Pytanie:  24 września br. zatrudniliśmy pracownika na 1/2 etatu z pensją brutto za cały miesiąc 1.125 zł (nie ma dodatku stażowego). Wynagrodzenie zasadnicze za okres we wrześniu wynosi 281,25 zł, a składki społeczne 38,58 zł. Pensja wypłacana jest na koniec każdego miesiąca. Pracownik złożył PIT-2, koszty uzyskania wynoszą –139,06 zł. Program płacowy wyliczył ulgę w wysokości 18,72 zł, a zaliczka na podatek oraz składka zdrowotna wynoszą 0 zł. Natomiast gdyby pracownik nie przedłożył PIT-2 i nie wystąpiłaby ulga podatkowa wtedy program wylicza zaliczkę na podatek w wysokości 0 zł oraz składkę zdrowotną (7,75%) w kwocie 18,72 zł, a 1,25% 0 zł. Proszę o podanie przyczyny takiego wyliczenia oraz podstawę prawną.


 • Jaka będzie kwota zasiłku macierzyńskiego przy podstawie 6.000 zł dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

  Pytanie:  Osoba prowadząca działalność gospodarczą była na macierzyńskim, a później 3 lata na urlopie wychowawczym. Teraz wznowiła działalność, bo skończył się wychowawczy. Już wiadomo, że jest w kolejnej ciąży i będzie szła na zwolnienie lekarskie od 1 grudnia br. Jaka byłaby kwota macierzyńskiego, jeżeli obecnie przedsiębiorca przyjęłaby podstawę na składki ZUS za wrzesień, październik i listopad – 6.000 zł (czyli 6.000 zł za każdy z tych miesięcy). Jaki miałaby zasiłek chorobowy i macierzyński oraz jakie zapłaciłaby składki za 1 miesiąc dla podstawy 6.000 zł? Osoba ta zastanawia się po powrocie z kolejnego macierzyńskiego czy prowadzić działalność czy pracować w spółce męża na umowę o pracę? Czy lepsza emerytura jest z umowy o pracę z wynagrodzenia minimalnego? Czy z minimalnych podstaw przedsiębiorcy - czyli z potocznie mówiąc dużego ZUS obecnie około 1.250 zł?


 • Niższe składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców od 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. nastąpią zmiany w ustalaniu minimalnej wysokości podstawy wymiaru składek społecznych z tytułu działalności gospodarczej. Obecnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych: 1) prowadzących pozarolniczą działalność oraz z nimi współpracujących; 2) współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, na podstawie art. 18 ust. 1 Prawa przedsiębiorców – stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Niższa, bo stanowiąca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, dotyczy osób rozpoczynających przygodę z biznesem, przez pierwsze 24 miesiące.


 • Twoja firma wypłaca odszkodowanie pracownikowi tymczasowemu. Co ze składkami

  Jest stanowisko ZUS w sprawie zaliczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne odszkodowania wypłaconego pracownikowi tymczasowemu. Sprawdź, co sądzi ZUS na ten temat i co to oznacza dla Ciebie.


 • Czy nagrody za zgłaszanie usprawnień trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

  Pytanie:  W naszej firmie funkcjonuje program oszczędzasz – zarabiasz którego celem jest zgłaszanie usprawnień i nowych rozwiązań mających poprawę funkcjonowania organizacji. Pozytywnie oceniony pomysł zostaje wdrożony i kalkulowany. Jeśli po drugim miesiącu od wdrożenia zostanie wykazana oszczędność to pomysłodawca otrzymuje nagrodę równą jednomiesięcznej oszczędności. Czy taka nagroda powinna wchodzić do podstawy zasiłku chorobowego? Czy premia za wydajność, którą przyznaje uznaniowo kierownik (nie ma żadnych zapisów w regulaminie wynagrodzeń) powinna wchodzić do podstawy zasiłku chorobowego?


 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1510)


 • Karty sportowe. Kiedy są wolne od oskładkowania

  Firma kupiła w korzystnej cenie karty sportowe dla pracowników. Część opłaty za kartę sfinansuje, a pozostałą część pokryją pracownicy. Czy wobec tego pracownicy uzyskają przychód oskładkowany? Jakie warunki muszą być spełnione, aby część finansowana przez pracodawcę była wolna od składek ZUS? Dowiedz się, dzięki temu będziesz wiedział jak postąpić w takiej sytuacji.


 • Możliwość przeliczenia emerytury tylko gdy emeryt podejmie pracę

  Twoja firma rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Po ustaniu stosunku pracy wypłaciłeś pracownikowi wynagrodzenie za pracę i „trzynastkę”. Od świadczeń tych odprowadziłeś wszystkie składki. Czy w związku z tym były pracownik może żądać od ZUS ponownego przeliczenia emerytury? Czy wypłacone przez Twoją firmę świadczenia po dacie przyznania emerytury mają wpływ na jej wysokość? Sprawdźmy jakie zdanie na ten temat ma Sąd Najwyższy.


 • Jak powinien być liczony zasiłek po zakończeniu umowy o pracę

  Pracownica prowadząca jednocześnie swoją firmę była zgłoszona do ubezpieczeń tylko z umowy o pracę. Przed rozwiązaniem umowy zachorowała i z tego tytułu pobierała najpierw wynagrodzenie, a później zasiłek chorobowy. Czy po rozwiązaniu umowy o pracę zasiłek powinien być liczony jak dla pracownika? Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie. Poznaj szczegóły.


 • Czy każda nagroda przyznana prezesowi musi być oskładkowana. Jakie warunki muszą być spełnione

  Pytanie:  Czy trzeba ozusować nagrodę prezesa zarządu sp. z o.o.? Chodzi o sytuację, kiedy prezes otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania i z tego tytułu ma również nagrodę tj. procent od zysku, jeżeli go w danym kwartale wygeneruje. Czy trzeba postąpić analogicznie, jak w interpretacji ZUS z 9 lipca 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/547/2018)? Umowa naszego prezesa nie ma żadnych znamion umowy o pacę.


 • Czy można w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego prowadzić działalność gospodarczą

  Pytanie:  Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na cały etat i z działalności płaci tylko składkę zdrowotną. Obecnie jest w ciąży i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy w okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie miała obowiązek płacenia składek społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy też nadal będzie płacić składkę zdrowotną? Czy w trakcie macierzyńskiego i rodzicielskiego może uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej, gdy nie zatrudnia pracowników?


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene