• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • ZUS
 • Składki na FP i FGŚP – czy można płacić za osobę po urlopie rodzicielskim

  Pytanie:  Czy jest obowiązek niepłacenia składek na Fundusz Pracy i FGŚP za osobę po urlopie rodzicielskim, czy jest to dobrowolna decyzja? Pracownica po urlopie rodzicielskim poprosiła o zaległy urlop wypoczynkowy, następnie o urlop wychowawczy. Wiem, że zwolnienie z płacenia na te Fundusze dotyczy 12 miesięcy, zaczynając od następnego miesiąca od miesiąca powrotu do pacy. Myślałam, że urlop to jeszcze nie powrót, skoro od razu po nim idzie na wychowawczy i zapłaciłam Fundusz Pracy i FGŚP za oba miesiące z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy. To było w 2018 roku, więc zmiana wiązałaby się z korektami nie tylko ZUS, ale i PIT. Mam więc pytanie, czy tak może pozostać, bez korekt? Czy w przyszłości, gdy pracownica wróci z wychowawczego, będę mogła zastosować ulgę i nie opłacać tych Funduszy przez 11 miesięcy, od następnego miesiąca po powrocie do pracy, odliczając ten jeden niewykorzystany miesiąc?


 • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 645)


 • Czy przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą musi zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

  Pytanie:  W dniu 6 marca 2019 r. lekarz orzecznik ZUS orzekł niezdolność do pracy i przyznał przedsiębiorcy rentę. Do 26.03.2019 r. przedsiębiorca nie otrzymał decyzji z ZUS. Osoba ta prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, którą chcę zawiesić. Czy wobec tego, że nie otrzymał decyzji z ZUS o przyznanej rencie, z tytułu renty nie są odprowadzane za niego składki na ubezpieczenie zdrowotne? Czy może zawiesić działalność i dobrowolnie odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne – mając zawieszoną działalność? Chodzi o utrzymanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego i posiadanie prawa do świadczenia chorobowego. Czy z zawieszeniem działalności należy poczekać na decyzję z ZUS, aż będą odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu przyznanej renty? W oddziale ZUS pracownica przeliczyła okresy składkowe i nieskładkowe, przejrzała dokumenty, które dostarczył przedsiębiorca (RP7 wypełnione przez pracodawców) i powiedział, że wszystko jest prawidłowo.


 • Czy do podstawy zasiłkowej pracownika oddelegowanego za granicą wlicza się świadczenia rzeczowe

  Pytanie:  Czy świadczenia rzeczowe (bilety, zakwaterowanie, wyżywienie pokryte przez firmę delegującą) opodatkowane i oskładkowane należy wliczać do podstawy zasiłkowej pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?


 • Poznaj wysokość jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy

  Od 1 kwietnia 2019 r. zmieniły się kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy. Poznaj ich wysokość.


 • Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

  Wzrosły kwot wolne od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Nowe kwoty wolne mają zastosowanie do zasiłków należnych za okres od 1 marca 2019 r. i będą obowiązywały do 28 lutego 2020 r.


 • 5 przykładów ustalania podstawy wymiaru składek za oddelegowanych pracowników

  Podstawę wymiaru składek ZUS za delegowanych pracowników podlegających ubezpieczeniom w Polsce ustala się na innych zasadach niż w odniesieniu do pozostałych zatrudnionych. Składki te jednak nadal są finansowane ze środków firmy delegującej. Przeczytaj tekst i sprawdź na przykładach, jak prawidłowo należy ustalić podstawę wymiaru dla oddelegowanych pracowników.


 • W jakiś sposób liczyć 182 dni choroby pracownika

  Pytanie:  Pracownik zaczął chorować od 19 października 2018 r. do 22 października 2018 r. Dnia 8 listopada 2018 r. przedstawił kolejne zaświadczenie lekarskie. Do chwili obecnej przebywa na zwolnieniu. Za czas choroby od 19 października 2018 r. do 22 października 2018 r. oraz od 8 listopada 2018 r. do 6 grudnia 2018 r. wypłaciliśmy wynagrodzenie chorobowe. Zwolnienie od 8 listopada 2018 r. było w wersji papierowej i nie możemy go znaleźć i ustalić, czy była na nim literka A. Pomiędzy zwolnieniem kończącym sie 22 października 2018 r. a tym zaczynającym się od 8 listopada 2018 r. minęło trochę czasu. Nie wiem, jak liczyć te 182 dni? Dodam, że pracownik przynosi zwolnienia od psychiatry czy to ma jakiś wpływ na termin długości tych 182 dni? Kiedy możemy zwolnić pracownika?


 • Czy od umowy licencyjnej odprowadza się składki na ZUS

  Fundacja w ramach działalności statutowej ma zamiar wydawać tłumaczenia książek obcojęzycznych. W związku z tym będzie zawierać umowy licencyjne o stworzenie przekładu i udzielenie zezwolenia na korzystanie z niego. Fundacja pyta, czy w takiej sytuacji powinna odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umowy licencyjnej. Jaka jest odpowiedź ZUS? Sprawdźmy.


 • Sprawdź, czy zleceniobiorcy niepodlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu ze zlecenia – przysługuje zasiłek z tytułu wypadku

  Pytanie:  Zleceniobiorca uległ wypadkowi przy pracy. Był objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, gdyż w innej firmie jest zatrudniony na umowę o pracę. W naszej firmie nie otrzyma żadnego zasiłku. Wobec tego, jak powinien postąpić jego pracodawca, u którego świadczy umowę o pracę, w związku z tym wypadkiem. Czy należy mu się jakiś zasiłek?


 • Odszkodowanie wypłacane w związku z brakiem oferty ponownego zatrudnienia. Czy podlega składkom

  Sprawdź, czy wypłata odszkodowania rekompensującego pracownikowi rozwiązanie stosunku pracy podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.


 • Czy należy oskładkować zwrot za nocleg poniesiony przez pracownika

  Sprawdź, czy należy włączyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne koszty noclegów poniesionych przez pracownika, ale pokrytych ostatecznie przez pracodawcę.


 • Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 299)


 • Dwie spółki łącza wspólnicy. Co ze składkami od umowy o dzieło

  Spółka zawarła umowę o dzieło z osobą zatrudnioną w innej spółce na umowę o pracę. Z racji tego, że umowa o dzieło była wykonywana na rzecz innego podmiotu nie zgłosił jej do ubezpieczeń społecznych. Spółka jednak powzięła wątpliwość czy rzeczywiście nie ma obowiązku opłacania za nią składek, gdyż spółki łączyły te same osoby będące wspólnikami. Co na to ZUS?


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Upewnij się, czy przedsiębiorca zyska na zatrudnieniu małżonka

  Pytanie:  Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą po zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r. odnośnie możliwości zaliczenia wynagrodzenia współmałżonka w koszty podatkowe chciałby zatrudnić żonę w swojej działalności gospodarczej. Podatnik spotkał się z takim poglądem, że możliwy zysk z takiej regulacji prawnej (umożliwiającej zatrudnienie małżonki w działalności gospodarczej, przy jej zarobkach na poziomie 8.600 zł brutto) może w skali roku wynosić nawet ok. 15.000 zł. Jeżeli faktycznie tak jest, jak „to poukładać", czy małżonek ma pracować na tzw. „pełny etat" z wszystkimi "ZUS-ami, podatkami"? Czy też ma być zatrudniony jako „osoba współpracująca" i opłacać ZUS jak przedsiębiorca, a podatek tylko płacić od kwoty 8.600 zł brutto. Jak to praktycznie powinno wyglądać?


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 300)


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene