• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • ZUS
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Przedsiębiorca będzie świadczył usługi dla byłego pracodawcy. Czy ma prawo do „ulgi na start”

  Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla byłego pracodawcy. W związku z tym, że wykonywane usługi nie będą tożsame z czynnościami jakie wykonywał w ramach stosunku pracy opłacił tylko składkę zdrowotną. Czy rzeczywiście postąpił słusznie? Co na to ZUS? Sprawdźmy.


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustal


 • Czy nowa w ulga w ZUS ma wpływ na zbieg do ubezpieczeń społecznych

  Pytanie:  W 2019 roku ubezpieczenia w ZUS będą uzależnione od kwoty przychodu. W związku z tym mam pytanie, czy osoba zatrudniona na umowę o pracę powyżej minimalnego wynagrodzenia może w 2019 r. nadal płacić samą składkę zdrowotną z jednoosobowej działalności gospodarczej?


 • Niskie składki ZUS. Czy przysługują po powrocie z urlopu macierzyńskiego

  Od 1 stycznia 2019 r. drobni przedsiębiorcy mogą opłacać składki od podstawy uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Nowe rozwiązanie zostało obwarowane kilkoma warunkami. Sprawdźmy, czy podatniczka, która prowadziła firmę od 2013 r., następnie od 2017 do 2018 roku pobierała zasiłek macierzyński, podczas którego nie uzyskiwała dochodów z działalności gospodarczej, gdyż była ona zawieszona ma prawo do niskich składek ZUS. W tekście znajdziesz rozwiązanie problemu oraz opinię ZUS.


 • Zdaniem SN: Pracodawca może otrzymać zwrot części składek ZUS od pracownika

  Pracodawca, który zatrudnił pracownika na umowę o dzieło, która to w wyniku wyroku sądu została uznana za umowę o pracę może zwrócić się do pracownika o zwrot części składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych przez pracodawcę. Czy rzeczywiście w pewnych sytuacjach pracownik także powinien być obciążony należnościami składkowymi? Dowiedz się więcej na ten temat.


 • ZUS ZWUA

  Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.


 • Uwaga! Aby skorzystać w 2019 r. z małego ZUS, ubezpieczony musi dopełnić formalności do 8 stycznia 2019 r.

  Pytanie:  Czy osoba fizyczna rozliczająca się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwolniona z VAT może skorzystać z nowego małego ZUS (działalność jest prowadzona kilka lat, nie była zawieszana)?


 • Jakie składki na KRUS zapłacą rolnicy prowadzący także działalność gospodarczą

  Rolnicy prowadzący jednocześnie swoje firmy opłacają składki na ubezpieczenia rolnicze kwartalnie. Sprawdź, czy składki wzrosną w I kwartale 2019 r.


 • Po kontroli ZUS umowy o dzieło przekształciły się w umowy zlecenia. Kto zapłaci zaległe składki ZUS

  Pytanie:  W naszej firmie skończyła się kontrola ZUS. Z protokołu pokontrolnego wynikło, że mamy naliczyć składki ZUS dotyczących umów o dzieło, ponieważ z charakteru pracy danych pracowników wynikło, że powinny to być umowy zlecenia a nie umowy o dzieło. Sprawa trafiła do sądu. Sąd przyznał rację organowi ZUS. Kontrola dotyczyła okresu zatrudnienia pracowników na umowę o dzieło za lata 2014-2016. Moje pytanie dotyczy składek ZUS dotyczących części pracownika. ZUS żąda od pracodawcy całej należnej składki ZUS. Zarówno należącej od pracownika jak i pracodawcy. Czy my jako pracodawca możemy automatycznie pobrać sobie od obecnych pracowników te zaległe składki ZUS w części należących od pracownika czy musimy mieć zgodę na piśmie od pracowników na potrącenie z obecnego wynagrodzenia? Co w sytuacji jak pracownik nie będzie chciał oddać tych zaległych składek?


 • Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podjął pracę u innego pracodawcy. Co ze składkami ZUS?

  Czy należy oskładkować pakiet medyczny dla pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, który podjął pracę u innego pracodawcy? Sprawdźmy.


 • Jakie ulgi w opłacaniu składek na ZUS przysługują w 2019 r. nowemu przedsiębiorcy?

  Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy zyskają jeszcze jedną ulgę w opłacaniu składek. Przypomnijmy czego ona dotyczy.


 • Inaczej niż pracownikom ustala się podstawę wymiaru zasiłku do osób współpracujących

  Sąd Najwyższy przypomniał, że podstawa wymiaru zasiłku dla prowadzących firmę lub osób współpracujących liczona jest według odrębnych przepisów. Dowiedz się więcej na ten temat, dzięki temu unikniesz błędu podczas kontroli ZUS.


 • Pracownik z rentą. Jaki kod zastosować do ubezpieczeń

  Pytanie:  Jaki pełny kod zastosować zgłaszając pracownika do ubezpieczeń społecznych w przypadku kiedy posiada znaczny stopień niepełnosprawności i pobiera rentę?


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene