• Antykwariat Atticus
  www.atticus.pl

  Nowe książki i obiekty w ofercie antykwariatu

 • Nowości
 • [rycina, Warszawa, ok. 1840] VARSOVIE. (Colonne Sigismond) (Warszawa. Kolumna Zygmunta) - 37868

  [Paryż] [ok. 1840], Publie par Furne, staloryt 10,5 x 15 cm., w świetle passepartout 13,5 x 17 cm., passepartout 26 x 29 cm.

  Rycina przedstawia Plac Zamkowy w Warszawie z Kolumną Zygmunta (widok od strony Krakowskiego Przedmieścia).


 • Wstęp do socjologii - 43153

  Poznań 2001, Wyd. Zysk i S-ka, s. 388, brosz. lakier., 24 cm.

  "Socjologia to zróżnicowana dyscyplina naukowa. Zadaniem książki jest przedstawienie szerokim rzeszom czytelników przeglądu podstawowych zagadnień socjologicznych w przejrzystej formie."


 • [plan Gdańska, 1737] Piano della Citta di Danzica - 51045

  Venezia 1737, G. Albrizzi, miedzioryt kolorowany, odcisk płyty 17 x 20 cm., karta 18,5 x 22 cm., pionowy ślad złożenia, passepartout 33 x 31 cm., zdobiona i złoc. rama 36 x 38,5 cm.

  Miedziorytowy plan Gdańska opublikowany w T. SALMON, "Lo Stato Presente di Tutti i Paesi e Popoli del Mondo, Naturale, Politico, e Morale con Nuove Osservazioni, e Correzioni degli Antichi, e Moderni Viaggiatori".
  Herb Gdańska w prawym dolnym rogu; oryginalny kolor z epoki.


 • Dictionnaire portatif des Theatres, contenant l`origine des differens theatres de Paris; Le nom ...

  Paris 1754, Chez C.A. Jombert, s. XXXVIII, 557, [3], stempel z epoki na karcie tyt., pełna skóra z epoki, złoc. napisy i zdobienia grzbietu, zwięzy, barwione obcięcia, otarcia brzegów i krawędzi grzbietu, przetarcia rogów, niezn. zaplamienie na licu, niew. przybrudzenia, 17 cm.


 • Histoire naturelle generale et particuliere, avec la description du cabinet du Roi, t. XXV - 89943

  Paris 1766, De l'Imprimerie Royale, s. [4], 270, tab. z ilustr. (w miedziorycie) poza tekstem [35] numerowane od XXIII do LVII, ozdobne wyklejki, ślady zalania brzegów kilku końcowych kart, oprawa pełna skóra z epoki, szyldzik na grzbiecie, grzbiet 6-polowy, barwione obcięcia, złoc. napisy na grzbiecie (częściowo zatarte), otarcia i niew. ukruszenia krawędzi oprawy, 17 cm.


 • Pismo. Idea i przedstawienie - 90517

  Warszawa 2010, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 235, ilustr. po tekście 134, brosz., 21 cm.

  Indeks.


 • Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden - 101009

  Wien 1964, In Komission bei Hermann Bohlaus Nachf., s. 260, podpis własn. na k. przedtyt., brosz., niew. otarcia okł., niew. zagięcia grzbietu, 24 cm.

  Indeksy.


 • Anonyme Metaphrase zu Anna Komnene, Alexias XI-XIII. ...

  Wien 1981, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 263, [1], podpis własn. na k. przedtyt., brosz., niew. otarcia okł., 24 cm.


 • Pamiątki polskie w Wiedniu i jego okolicach. ...

  Kraków 1835, Nakł. autora w Tłoczni Daniela Edwarda Friedleina, s. [8], X, 342, miedzioryt przed str. tytułową, (liczne finaliki drzeworytowe), rozkładana karta poza tekstem (Szyk bojowy ((Ordre de Bataille) wojsk cesarskich i sprzymierzonych na dniu 12. września 1683)), ślady po zawilgoceniu i zabrudzenia na marginesach, brosz. oryg., niew. otarcia i zabrudzenia okł., niew. zagięcia i naddarcia krawędzi okł., egz. nierozcięty, 23 cm.


 • In Allied London - 101157

  London 1962, Weidenfeld and Nicholson, s. XIV, 381, ilustr. poza tekstem, pł., obwol. lakier., niew. otarcia obwol., niew. zagięcia krawędzi obwol., niew. ubytek krawędzi tylnej części obwol., 22 cm.

  Wartime diaries of the Polish Ambassador.


 • [pocztówka, 1914] "Rota" Maria Konopnicka - 101248

  Warszawa 1914, Fr. Garszyński, druk, karta 14,5 x 9,7 cm.

  Bez obiegu.


 • Powroty. Obrazy prowincjonalno-gminne. Returns. ...

  Bielsko-Biała 1994, Agaton s.c., s. 95, liczne ilustr. w tekście, dedykacja Jerzego Dudy-Gracza na k. przedtyt., tekt. lakier., niew. otarcia okł., 30 cm.


 • Lutnia Puszkina - 101414

  Warszawa 1949, Czytelnik, s. 255, portret Aleksandra Puszkina przed str. tytuł., piecz. własnościowa na str. przedtytuł. , brosz., niew. otarcia i przykurzzenia okł., 21 cm.


 • [obligacja, 1921] Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego. ...

  Warszawa 1921, karta o wym. 23 x 34 cm., niew. zagięcia brzegów

  Tekst obligacji w języku polskim i angielskim. Karta z kuponami luzem. Zachowanych 15 kuponów.


 • Notatki komiwojażera [opowiadania] - 101449

  Warszawa 1925, Nakładem Wydawnictwa Safrus, s. XX, 193, [2], ślady zawilgocenia marginesów, brosz.oryg., naddarcia, brak okładziny grzbietu, okładki podklejone nieprofesjonalnie taśmą, 23 cm.

  Pierwodruk w jęz. polskim.


 • Kalif bocian i inne baśnie - 101456

  Warszawa 1978, PIW, s. 110, [1], ilustr. czarno-białe w tekście, barwne na tablicach, ppł., niew. otarcia brzegów, 25 cm.


 • Poezja. Miesięcznik, Rok II, Nr 9, wrzesień 1966 [Z. ...

  Warszawa 1966, RSW Prasa, s. 110, [2], ilustr. w tekście, brosz., niew. otarcia i zabrudz., 24 cm.

  Zawiera m. in. pierwodruk eseju Herberta, Próba opisania krajobrazu greckiego (s. 9-23).


 • Krwi Ofiarnej Cześć [Zbiór kazań, mów i wystąpień publicznych] [autograf ] - 76234

  Warszawa 1928, Wileński Komitet 40-lecia Pracy Kapłańskiej i Obywatelskiej Jego Eksc. Księdza Biskupa Doktora Władysława Bandurskiego, s. 193, [3], ilustr. poza tekstem [12], portret autora po str. tytuł., dedykacja odautorska na stronie tytuł., pł. introlig., na licu doklejony fragment oryginalnej okł. broszurowej, niezn. zabrudzenia opr., 24 cm.

  Zbiór kazań, mów i wystąpień publicznych ks. dr Władysława Bandurskiego, wybitnego kaznodziei związanego z Legionami Piłsudskiego, biskupa lwowskiego i ordynata polowego Wojska Polskiego.
  Egzemplarz opatrzony odręczną dedykacją autorską dla majora Edwina Wagnera i datą 3.05.1930.


 • Woyska polskiego konterfektów gładkich 20 gwoli uciechy komilitonow swoich wyimaginował - a ...

  Kraków [1916], Litografia inż. W. Krzepowski, 20 kart z karykaturami (litografie, w tym 16 barwnych), karton oryg., litografia na licu opr., grzb. związany ozdobnym sznurkiem, otarcia, naddarcia oraz ubytki opr., zaplamienia tylnej okł., 22 x 28 cm.

  Album karykatur oficerów Legionów Polskich, m.in.: Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Leona Berbeckiego, Michała Roli Żymierskiego, Juliusza Kaden-Bandrowskiego.
  Litografie sygnowane monogramem na kamieniu, częściowo opisane i datowane. Ich autorem jest Henryk Hertz-Barwiński (1877-1970), ppor. 1 Brygady Legionów Polskich, aktor i reżyser.


 • Pod wspólnym dachem (Polska, jej obszar i ludność) - 96488

  Warszawa 1920, Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą Polską, s. 11, zagięcia krawędzi kart, brosz. oryg., adnotacje kredką na licu, zagięcia rogów, niew. zabrudzenia, 22 cm.

  Broszurka na temat przyszłości odrodzonej Polski i zamieszkujących jej obszar narodów.


 • Dzieje porozbiorowe narodu polskiego. Dzieje Polski Niepodległej [współoprawne] - 99827

  Warszawa-Poznań 1916, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, ss. [6], 320, XIV, [2], 260, niew. zaplamienia pojedynczych kart , pł. introlig. z epoki, niew. otarcia i zabrudzenia opr., 20 cm.


 • [pocztówka, ok. 1918 r.] Już Ją widzieli idącąŻołnierze nasi w okopach -Koronę miała ...

  Kraków ok. 1918, Wyd. Salonu Malarzy Polskich, karta barwna o wym. 9 x 14 cm.

  Bez obiegu.


 • [pocztówka, ok. 1918 r.] Chociaż my dzisiaj bez broni i tarczy,Choć wielu ginie wśród ...

  Kraków ok. 1918, Wyd. Salonu Malarzy Polskich, karta w litografii barwnej o wym. 9 x 14 cm.

  Z obiegu (1920 r.).


 • Code Napoleon. Suivi du tableau des distances, t. II Code de Procedure Civile. ...

  Paris 1809, Pierre Didot L'Aine et Firmin Didot, s. [5], 134-421, [1], [1], 6-208, dopisek na przedniej wyklejce, niezn. zaplamienia kilku kart, sk., oryg. opr. z epoki, zatarte złocenia na licu i grzb., tłoczone inicjały W. K. na licu opr., otarcia krawędzi opr., przetarcia rogów, 14 cm.


 • Dzieje językoznawstwa w zarysie - 31812

  Warszawa 1978, PWN, s. 517, [3], ilustr poza tekstem [36], podpis własnościowy na k. tyt., pł., brak obwol., niew. otarcia oprawy, 24 cm.

  Zawiera bibliografię, indeks osobowy oraz rzeczowy.


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene