• signs.pl
  www.signs.pl

  Portal polskiej reklamy wizualnej

 • Giełda ofert
 • Laminator używany - Challenger 1600 --


 • Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy --


 • Kompleksowe przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej „V4 Australia” --


 • Zakup usługi opracowania kampanii informacyjnej na potrzeby realizacji kampanii e-mailingowej w ramach projektu pn;”Prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym”, Nr sprawy Pn-164/18/AR Umow


 • Sukcesywne dostawy druków i książek stosowanych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o. o. w trzech lokalizacjach --


 • Dostawa słodyczy reklamowych dla Politechniki Wrocławskiej --


 • Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem graficznym dla Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej. --


 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: przygotowanie do druku, druk i dostawa teczek firmowych (ofertówek) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ilości 1000 szt. --

 • Druk notesów w podziale na dwa zadania. --


 • Druk i dostawa dwóch zestawów składających się z 10 tomów ksiażek w etui z dopuszczeniem ofert częściowych. --


 • Druk i dostawa 300 map ściennych śródlądowych dróg wodnych w Polsce i na tle Europy dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej --


 • Świadczenie usług w zakresie przygotowania do druku (skład i łamanie) publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk humanistycznych i społecznych --


 • Oczko ocynkowane 10 mm --


 • sprzedam tusze Color Max z fastocmu --


 • Usługa druku publikacji "Theatre Pedagogy. Major trends, insights and perspectives" wraz z dostawą do siedziby Instytutu Adama Mickiewicza. --


 • Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych. --


 • świadczenie usług poligraficznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej --


 • Drukowanie i dostawa materiałów edukacyjnych w postaci broszur informacyjnych i publikacji opracowanych przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową --


 • Świadczenie usług w zakresie przygotowania do druku (skład i łamanie) publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk w zakresie nauk technicznych --


 • wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z zasadami promocji projektów dla Beneficjentów POIiŚ na lata 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji. (znak sprawy: tablica inform


 • torby świąteczne --


 • Sprzedam domenę woodclock.pl --


 • professional finisher 097S03843 xerox dc 250 --


 • Bank papieru a4 xerox dc250 --


 • OPRAWA SPIRALNA do 70cm --


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene